หน้าเว็บ

Matter Board

Quest (Matter) Board คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักของเกม
โดยในแต่ละ Matter จะมีเงื่อนไขในผ่านไปยัง Matter ถัดไปเพื่อให้ Matter Board นั้นสมบูรณ์
เมื่อ Board สมบูรณ์แล้ว Matter Board อันถัดไปก็จะปรากฏขึ้นมาให้ทำต่อไปเรื่อยๆ
รายละเอียด


Matter Board ย่อว่า MB เป็นส่วนที่จะนำไปสู่เควสท์เนื้อเรื่อง(Story Quest)
ใน PSO2 จะแบ่งเนื้อเรื่องเป็น EP (Episode = ภาค)
ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีทั้ง [EP1] [EP2] [EP3] ใน SEA ยังมีเพียง [EP1] ซึ่งจบแล้ว [EP2] Coming Soon...
 • [EP1] [EP2] นั้นเป็นเนื้อเรื่องต่อกัน 
 • ส่วน [EP3] เป็นเนื้อเรื่องที่แยกออกมาเป็นภาคใหม่ 
 • ฉะนั้นจะเลือกเล่นตั้งแต่ [EP3] โดยไม่ต้องผ่าน 2 ภาคแรกก็ได้
เมื่อสร้างตัวละครครั้งแรกของ ARKS ID จะมีการดำเนินเรื่องปฐมบทของเกม ซึ่งผสมจะอยู่กับ Tutorial จากนั้นเนื้อเรื่องจะถูกดำเนินต่อที่จัตุรัสกลาง Shop Area โดยมีลำดับดังนี้ 
 1. NPC: Xion หลังจากคุยกันแล้ว เธอจะให้ MB มาทำ
 2. ใน MB นั้นจะประกอบด้วย Matter และ Key Matter ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป
 3. เมื่อ Key Matter ถูกปลด เควสท์เนื้อเรื่องใหม่จะปรากฏขึ้นมา
  หรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่เควสท์เนื้อเรื่อง
 4. เมื่อผ่านเควสท์เนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้ว เมื่อกลับไปหา Xion จะได้รับ MB ถัดไปแล้ววนทำซ้ำเรื่อยๆ
การปลดเควสท์เนื้อเรื่องจำเป็นต้องปลดล็อค Key Matter ให้หมดไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปได้
และถึงแม้ Key Matter จะถูกปลดหมดแล้ว บางทีจำเป็นต้องผ่านเควสท์เนื้อเรื่องให้ครบทุกเหตุการณ์อีกด้วย

ถ้าในกรณีที่ผ่านหมดแล้วทั้ง MB ทั้งเควสท์เนื้อเรื่องแล้วยังไม่มี MB ใหม่ปรากฏ หรือเควสท์เนื้อเรื่องปรากฏ นั้นแปลว่า เซิฟเวอร์ยังไม่มีการอัพเดทในส่วนของเนื้อเรื่องบทต่อไป
ลักษณะของ Matter Board (MB)ประเภทของ Matter

รูป ประเภท Matter หมายเหตุ
 Locked Matter  Matter ก่อนหน้ายังไม่ผ่าน
 Matter Collect เงื่อนไขจะผ่านเมื่อเก็บ Key Item
ที่กำหนดเอาไว้ 
 Matter Chat เงื่อนไขผ่านเมื่อทำการสนทนา
กับ NPC ใน ARKS Lobby
หรือ Event Field ในพื้นที่เควสท์
 Locked Key Matter Matter ก่อนหน้ายังไม่ผ่าน
 Key Matter เป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับ
Matter สนทนา แต่เมื่อผ่านแล้ว
จะนำไปสู่เควสท์เนื้อเรื่อง
หรือเป็นทางผ่านเพื่อเปิด
เควสท์เนื้อเรื่อง(Story Quest)
 Matter Clear เมื่อผ่าน Matter ตัวนั้นแล้ว
 Key Matter Clear เมื่อผ่าน Key Matter ตัวนั้นแล้ว
 Guided Matter Matter ที่มีการ Hi-light
เพื่อเน้นว่าจะทำก่อน
ซึ่งเมื่อทำเควสท์ที่เกี่ยวข้องกับ
Guided Matter แล้วไอคอน
 จะปรากฏที่จุดรับเควสท์


Key Item


 • Key Item เป็นไอเทมที่เมื่อดรอปแล้วจะมีออร่อสีทองล้อมรอบไอเทมนั้นอยู่
 • เมื่้อเก็บ Key Item แล้วจะปรากฏกล่องข้อความขึ้นด้านล่างหน้าจอ
 • หากทิ้ง Key Item หลังจากเก็บมาแล้ว Matter นั้นก็ยังถือว่าสำเร็จแล้วเช่นเดิม
 • หากหลุดออกจากระบบหลังจากที่เก็บ Key Item มาแล้ว ก็ยังถือว่าสำเร็จ Matter เช่นกัน
  • เมื่อเข้าเกมใหม่อีกครั้งจะปรากฏหน้าต่าง MB ขึ้นมา เช่นเดียวกับกรณีเคลียร์ MB ปกติ
 • หากไม่ได้เก็บ Key Item
  • เมื่อระบบพบว่ายังมี Key Item ของ Matter ตัวนั้น ตกอยู่ในพื้นที่แล้ว ระบบจะไม่ทำการดรอปเพิ่มขึ้นจนกว่า Key Item นั้นจะหายไปเอง ซึ่งมีหลายกรณีเช่น ของดรอปในพื้นที่เกินจำกัด หรือพื้นที่เควสท์ถูก Reset
  • เมื่อหลุดออกจะระบบ ระบบจะทำการ Reset MB ให้กลับเหมือนก่อนเริ่มทำเควสท์ล่าสุด
 • Key Item จะตกเฉพาะศัตรูที่มี Lv ตามที่กำหนดเท่านั้น ต้องสังเกต
  • Key Item ต้องดรอปจากศัตรูที่กำหนดเท่านั้น หากเป็นตัวแรร์ของศัตรูตัวนั้นก็นับว่าเป็นคนละตัวกัน Key Item จะไม่มีการตกจากตัวแรร์ 
 • Key Item เป็นไอเทมที่มีธาตุ และ Augmentation ตายตัวตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดไอเทม
 • ใน EP3 นอกจากอาวุธกับ Armor Unit ที่เป็น Key Item แล้ว
  ยังมีของจำพวก Tri Boost, Photon Sphere ที่เป็น Key Item อีกด้วย
 • Key Item จากบอส
  • เงื่อนไขเดียวกับศัตรูทั่วไป คือ Lv ที่กำหนด และไม่รวมตัวแรร์
  • Key Item จะอยู่ในผลึกสีแดงที่ปรากฏหลังจากบอสตาย


Event Field ที่เกี่ยวข้องกับ MB

 • เมื่อกด E แล้ว ผู้เล่นเข้าไปดำเนินเนื้อเรื่องย่อย ซึ่งในขณะนั้นจะไม่มีสถานการณ์ต่อสู้เกิดขึ้น ถึงแม้รอบๆจะมีศัตรูปรากฏอยู่ก็ตาม
 • เมื่อผ่านจะปรากฏข้อความในลักษณะเดียวกันกับตอนที่เก็บ Key Item
 • หากทำ Event Field ยังไม่จบ แต่หลุดออกจากระบบเสียก่อน จะถือว่าไม่ผ่าน Matter


การสำเร็จ Matter

 • หากขึ้นกล่องข้อความดังรูปข้างล่างแล้ว ระบบจะถือว่าสำเร็จ Matter ตัวดังกล่าวแล้ว
 • เมื่อสำเร็จ Matter แล้ว ระบบจะยังไม่ทำการดำเนินปลด Matter ตัวนั้นใน MB จนกว่าจะจบเควสท์ที่ดำเนินอยู่ และจะถูกปลดเมื่อกลับ Camp Ship แล้ว
 • หรือทุกกรณีที่ออกจากเควสท์กลางคัน แล้วกลับเข้าสู่ ARKS Lobby อีกครั้ง
 • ขณะที่ปลด Matter ใน MB จะปรากฏหน้าต่าง MB ขึ้นมาและสามารถทำ Matter ตัวถัดไปได้ทันที


การผ่าน และ สำเร็จ MB

 • MB นั้นจะแบบอัตราความสำเร็จเป็น 2 ขั้นใหญ่ๆ คือ ผ่าน กับสำเร็จ
  • ผ่าน หมายถึง ผ่าน Key Matter ทุกตัวใน MB ผลที่ได้ตามมาคือเควสท์เนื้อเรื่องอันใหม่
   หรือเควสท์เนื้อเรื่องเดิมแต่อีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากไอคอนที่ปรากฏอยู่หน้าเควสท์เนื้อเรื่องนั้น ดังรูป

  • สำเร็จ หมายถึง Matter ทุกตัวใน MB นั้นถูกปลดทั้งหมด หรือก็คือ MB สมบูรณ์ 100% แล้ว
 • MB เพียงแค่ผ่านก็สามารถทำเควสท์เนื้อเรื่องใหม่ได้แล้ว แล้วเมื่อผ่านเควสท์เนื้อเรื่องแล้วจะได้รับ MB ใหม่มาทำ
  *การผ่านเควสท์เนื้อเรื่องนั้นจำเป็นต้องผ่านให้ครบทุกเส้นทางของเนื้อเรื่องที่มีในเควสท์เนื้อเรื่องเสียก่อนจึงจะสามารถรับ MB ตัวถัดไปมาทำได้
 • MB ที่เป็นบทเสริมเช่น MB 1-11 หรือในแพทญี่ปุ่นจะเขียนว่า [EX] ไม่บังคับทำเหมือน MB ทั่วไป
  จะทำหรือไม่ทำก็ได้
 • ใน 1 MB นั้น จะมีสิทธิได้รับถึง 3 ฉายา โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ได้รับ MB
  • ผ่าน MB
  • สำเร็จ MB


ข้อจำกัด MB

 • MB ไม่สามารถทำหลายๆ MB พร้อมกันได้
 • Matter จะทำการค้นหาได้เฉพาะ Matter ที่ทำการปลดล็อคแล้วเท่านั้น ข้ามขั้นตอนไม่ได้
 • เพียงแค่เงื่อนไขไม่ตรงกับที่ Matter กำหนดไว้ก็ไม่ถือว่าผ่าน (Case Sensitive)

รายการ Matter Board

 • [EP1]
  01 The Road to Today
  02 Awaiting Tomorrow
  03 An Unpredictable Prediction
  04 Following Figments, Finding Form
  05 Blight's Beacon
  06 An Aimless Search
  07 Led by a String of Allies
  08 Back to the Broken Past
  09 Idol of Conflict
  10 Settlement of Tears
  11 The Chosen of the Chosen
 • [EP2]
  12 The Destination of a Changed Path
  13 The Will of Tomorrow

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น