หน้าเว็บ

Exchange Shop / Badge Shop


ที่ตั้ง Shop Area ชั้น2 ฝั่งตะวันตก
 Blue ARKS Badge
 • ระบบเชิญชวนผู้เล่นใหม่
  โดยผู้เล่นจะต้องทำการกรอกรหัสประจำตัวของคนที่ชวนมา ในยานลำเดียวกัน
  เมื่อผู้เล่นใหม่มีการอัพเลเวลทุกๆ 10 เลเวล จะได้เหรียญ 1 ครั้ง คลาสใดก็ได้
  Lv10 ได้ 1 เหรียญ
  Lv20 ได้ 2 เหรียญ
  Lv30 ได้ 3 เหรียญ
  Lv40 ได้ 4 เหรียญ
  Lv50 ได้ 5 เหรียญ
  และสามารถรับได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น
  เช่น Hu Lv10 แล้วรับเหรียญ จากนั้นไปเล่น Ra Lv10 จะไม่ได้รับเหรียญอีก
  ทั้งผู้ชวนและผู้ถูกชวนมีสิทธิได้รับเหรียญทั้งคู่
ภาพ ชื่อระดับ ราคา รายละเอียด หาได้จาก
 Blue ARKS Badge ★5 ไม่มีขาย ตราสีฟ้าที่สลักสัญลักษณ์ของ ARKS
เป็นรางวัลสำหรับ
ผู้ที่สามารถทำเงื่อนไขพิเศษได้
แลกเปลี่ยนไม่ได้
ชักชวน
ผู้เล่นใหม่

 Yellow ARKS Badge
 • หาได้จาก Bingo กิจกรรม
 • กิจกรรมที่จัดขึ้นของแต่ละอาทิตย์ (แล้วแต่ AsiaSoft จัด) 
 • FUN Scratch ได้ครั้งละ 2 ชิ้น
ภาพชื่อระดับราคารายละเอียด หาได้จาก
 Yellow ARKS Badge★5ไม่มีขายตราสีเหลืองที่สลักสัญลักษณ์ของ ARKS
เป็นรางวัลสำหรับ
ผู้ที่สามารถทำเงื่อนไขพิเศษได้
แลกเปลี่ยนไม่ได้
กิจกรรม

   รายการสินค้า


ภาพ ชื่อ ระดับ แต้มที่
ใช้แลก
รายละเอียด /หมายเหตุ
 Blade Ball ★8 ×5 ต้องการ Aptitude: 213 ใส่ได้ทุกคลาส
213
25
 BurnII, XP BoostI
 Fury Viper ★9 ×5 ต้องการ Aptitude: 213 ใส่ได้ทุกคลาส
256
25
 FreezeII, XP BoostI
 Solid Straight ★8 ×5 ต้องการ Aptitude: 213 ใส่ได้ทุกคลาส
205
25
 PanicII, XP BoostI
 Cleaning Brush ★8 ×4 ต้องการ Aptitude: 213 ใส่ได้ทุกคลาส
201
30
 PoisonII, XP BoostI
Straw Hat A ★5 ×4 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Straw Hat A
Straw Hat B ★5 ×4 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Straw Hat B
Corsage Ribbon new ★5 ×3 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Corsage Ribbon
Deerstalker Hat new ★5 ×3 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Deerstalker Hat
Bun Covers ★5 ×3 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Bun Covers
Funny Ribbon ★5 ×3 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Funny Ribbon
Red Headband ★5 ×3 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Red Headband
White Headband ★5 ×3 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
White Headband
Goggles ★5 ×3 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Goggles
Round Sunglasses  new ★5 ×2 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Round Sunglasses
Spiral Glasses ★5 ×2 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Spiral Glasses
Heart Glasses ★5 ×2 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Heart Glasses
Star Glasses ★5 ×2 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Star Glasses
Cactus Chair ★5 ×3  เก้าอี้กระบองเพชร
 สามารใช้ตกแต่งใน My Room ได้
Space Geyser II ★7 ×3  ชักโครก
 สามารใช้ตกแต่งใน My Room ได้
Tri Boost +50% ★5 ×4 ได้รับ Meseta, XP
และโอกาสแรร์ดรอป 50%
มีผลการใช้ 30 นาที
แลกเปลี่ยนไม่ได้
XP Earned +50% ★5 ×2 ได้รับ XP เพิ่มขึ้น 50%
มีผลการใช้ 30 นาที
Meseta Earned +50% ★5 ×2 ได้รับ Meseta เพิ่มขึ้น 50%
มีผลการใช้ 30 นาที
Rare Item Drop Rate +50% ★5 ×1 เพิ่มโอกาสแรร์ดรอป 50%
มีผลการใช้ 30นาที
แลกเปลี่ยนไม่ได้
*Bode Grey ★7 ×12 พรางอาวุธประเภท Swords
*Plate Moniter ★7 ×12พรางอาวุธประเภท Partizans
*Toy Goripho ★7 ×12 พรางอาวุธประเภท Gunslashes
*Execronoph ★7 ×12 พรางอาวุธประเภท Assault Rifles
*Schritzi ★7 ×12 พรางอาวุธประเภท Twin Machineguns
*Gurgurin ★7 ×12 พรางอาวุธประเภท Rods
*Rose Bouquet ★7 ×10 พรางอาวุธประเภท Wands
*Cool Ball ★7 ×10 พรางอาวุธประเภท Wired Lances
*Sly Viper ★7 ×10 พรางอาวุธประเภท Launchers
*Leisure Jairo ★7 ×10 พรางอาวุธประเภท Talis
Bouquet Rifle ★8 ×15 ต้องการ Range: 1 ใส่ได้ทุกคลาส
129
 XP BoostI
Wing Spada ★7 ×15 ต้องการ Melee: 1 ใส่ได้ทุกคลาส
192
50
 Another History
Clad Canon ★7 ×15 ต้องการ Range: 1 ใส่ได้ทุกคลาส
186
50
 Another History
Clad Rod ★7 ×15 ต้องการ P.Magic: 1 ใส่ได้ทุกคลาส
189
50
 Another History
Kingdom of Thailand
National Flag Corsage
★5 ×10 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Kingdom of Thailand National Flag Corsage
Demonic Horn
Mech-Line Head
★5 ×10 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Demonic Horn Mech-Line Head
O-Frame Head ★5 ×10 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
O-Frame Head
Rosen Long Tail ★5 ×10 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Rosen Long Tail
Little Wing Sticker ★5 ×10 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Little Wing Sticker
Corsage Ribbon ★5 ×10 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Corsage Ribbon
Front Long Asymmetry ★5 ×10 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Front Long Asymmetry
Side-Part Tied in Back ★5 ×10 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Side-Part Tied in Back
Hijab ★5 ×10 ใช้เพื่อปลดล็อค accessory
Hijab
Rappy Plate ★3 ×10 แผ่นจานตกแต่งสำหรับวางใน My Room
Tea Set ★2 ×10 ชุดน้ำชาสำหรับใช้ใน My Room
Berry Pie ★2 ×10 พายจำลองสำหรับใช้ใน My Room

Frontier Wing ★7 ×20 เผ่า Cast ไม่สามารถสวมใส่ได้
เพศชายเท่านั้น
Iroha Fubuki ★7 ×20 เผ่า Cast ไม่สามารถสวมใส่ได้
เพศชายเท่านั้น
Daiga Biggs ★7 ×20 เผ่า Cast ไม่สามารถสวมใส่ได้
เพศชายเท่านั้น
Rosentreim ★7 ×20 เผ่า Cast ไม่สามารถสวมใส่ได้
เพศหญิงเท่านั้น
Tsukino Yuzuriha ★7 ×20 เผ่า Cast ไม่สามารถสวมใส่ได้
เพศหญิงเท่านั้น
Rifra Biscana ★7 ×20 เผ่า Cast ไม่สามารถสวมใส่ได้
เพศหญิงเท่านั้น

O-Frame Body ★7 ×7 เฉพาะ Cast ชายเท่านั้น

O-Frame Arms ★7 ×6 เฉพาะ Cast ชายเท่านั้น

O-Frame Legs ★7 ×7 เฉพาะ Cast ชายเท่านั้น

Rozen S Body ★7 ×7 เฉพาะ Cast หญิงเท่านั้น

Rozen S Arms ★7 ×6 เฉพาะ Cast หญิงเท่านั้น

Rozen S Legs ★7 ×7 เฉพาะ Cast หญิงเท่านั้น
Evolution Device /Nanahana ★7 ×15 เปลี่ยน Mag ให้เป็น Nanahana
ใช้ได้เฉพาะ Mag Lv100 ขึ้นไป
Evolution Device /Shato ★7 ×15 เปลี่ยน Mag ให้เป็น Shato
ใช้ได้เฉพาะ Mag Lv100 ขึ้นไป
Tri Boost +100% ★6 ×8 ได้รับ Meseta, XP
และอัตราแรร์ดรอปเพิ่มขึ้น 100%
มีผลการใช้ 30 นาที
แลกเปลี่ยนไม่ได้
XP Earned +100% ★6 ×3 ได้รับ XP เพิ่มขึ้น 100%
มีผลการใช้ 30 นาที
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Meseta Earned +100% ★7 ×3 ได้รับ Meseta เพิ่มขึ้น 100%
มีผลการใช้ 30 นาที
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Rare Item Drop Rate +100% ★7 ×3 เพิ่มโอกาสแรร์ดรอป 100%
มีผลการใช้ 30นาที
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Reduced Upgrade Risk (+1) ★5 ×1  ใช้ลดค่าความเสี่ยงสูงสุดเมื่ออัพเกรดไอเทม 1ขั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น