หน้าเว็บ

อัพเกรด Element Attribute

อัพเกรด Element Attribute(ทำธาตุ) จะเกี่ยวข้องกับการทำธาตุ( )ของอาวุธนั้นๆให้สูงขึ้น
 • ซึ่งสามารถเสริมธาตุได้กับเฉพาะอาวุธเท่านั้น (เสริมให้กับ Armor Unit ไม่ได้)
 • ถ้าเป็นอาวุธที่ไม่มีธาตุอยู่แล้วจะไม่สามารถอัพเกรดธาตุ เพิ่มธาตุ หรือเปลี่ยนธาตุได้
 • เกี่ยวกับค่าธาตุ หากเป็นอาวุธต่ำกว่า ★12ลงไปจะมีค่าสูงสุดถึง 50 แต่ถ้า ★13ขึ้นไปจะเป็น 60
 • ในการทำธาตุต้องใช้ Element Synthesizer กับ ค่าธรรมเนียม(Meseta)
 • ในการทำธาตุนั้นผลที่ได้จะติด 100% ไม่เหมือนกับการตีบวกหรือทำออฟ
 • หากเป็นอาวุธพิเศษ(SW)ที่ได้จากการตรวจสอบ(ส่อง) แล้วค่าธาตุที่ได้จะอยู่ที่ 25 ถึง 50
  *แต่ถ้าหากดรอปทั่วไปจะอยู่ที่ 20 ถึง 45 

ไอเทมที่เกี่ยวข้อง

ภาพ ชื่อ หาได้จาก หมายเหตุ
Element Synthesizer 6  ดรอปทั่วไป  ต้องใช้ในการทำธาตุ
Element Boost +5% 5  AC Scratch  เมื่อใส่ลงไปตอนที่ทำธาตุ
 ค่าธาตุจะ +5 ทันที
Element Boost +10% 5  เมื่อใส่ลงไปตอนที่ทำธาตุ
 ค่าธาตุจะ +10 ทันที
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
Element Change (Fire) 5  เปลี่ยนธาตุให้เป็นธาตุไฟ
Element Change (Ice) 5  เปลี่ยนธาตุให้เป็นธาตุน้ำแข็ง
Element Change (Lightning) 5  เปลี่ยนธาตุให้เป็นธาตุสายฟ้า
Element Change (Wind) 5  เปลี่ยนธาตุให้เป็นธาตุลม
Element Change (Light) 5  เปลี่ยนธาตุให้เป็นธาตุแสง
Element Change (Dark) 5  เปลี่ยนธาตุให้เป็นธาตุมืด

การอัพเกรด Element Attribute

 • ตรวจสอบอาวุธที่ต้องการจะอัพเกรด(ธาตุ)ดังนี้
  ดูว่าในอาวุธนั้นมีธาตุอยู่ด้วยหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีธาตุ
  เพราะถ้าหากไม่มีธาตุอยู่แล้วก็ไม่สามารถเสริมพลังธาตุได้
  นอกจากนั้นต้องใช้อาวุธอื่นๆมาใช้ในการช่วยอัพเกรดด้วยโดยมีกรณีดังนี้
 • ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานั้นคือ
  Fossil Trix 10 Double Saber
  Fossil Vita 10 Double Saber
 • กรณีแรก ใช้อาวุธที่จะอัพเกรด กับอาวุธที่มี[ประเภทอาวุธ] และ[ระดับแรร์(Rarity)] เดียวกับอาวุธนั้น
  โดยไม่สนว่าอาวุธนั้นจะมีธาตุหรือไม่ ผลค่าธาตุจะเพิ่มเป็น [1]
  ตัวอย่าง1: [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Fossil Vita  30] → [Fossil Trix  20+1 = 21]
  ตัวอย่าง2: [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Fossil Vita  31] → [Fossil Trix  20+1 = 21]
  ตัวอย่าง3: [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Double Saber 10 ไม่มีธาตุ] → [Fossil Trix  20+1 = 21]
 • กรณีที่2 ใช้อาวุธที่จะอัพเกรด กับอาวุธที่มี[ชื่อเดียวกัน] แต่[ธาตุต่างกัน] ผลค่าธาตุจะเพิ่มเป็น [10]
  ตัวอย่าง1: [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Fossil Trix  20] → [Fossil Trix  
  20+10 = 30]
  ตัวอย่าง2: [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Fossil Trix ไม่มีธาตุ] → [Fossil Trix  20+10 = 30]
 • กรณีที่3 ใช้อาวุธที่จะอัพเกรด กับอาวุธที่มี[ชื่อเดียวกัน] กับ[ธาตุเดียวกัน] จะเพิ่มตามจำนวนที่มี
  ตัวอย่าง1: [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Fossil Trix  25] → [Fossil Trix  20+25 = 45]
  ตัวอย่าง2: [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Fossil Trix  35] → [Fossil Trix  20+35 = 50]
  ตัวอย่างที่2 เป็น 50 เพราะเกินขีดจำกัดของเลขธาตุที่มีสูงสุดได้แค่ 50 สำหรับ 10
 • ในการอัพเกรดธาตุนั้นสามารถเลือกใช้อาวุธได้สูงถึง 3ชิ้นต่อการอัพเกรด 1ครั้ง
  และเมื่ออัพเกรดแล้วอาวุธที่เลือกเอาไว้ทั้งหมดนั้นจะหายไป
 • กรณีใช้ไอเทม Element Boost +5% (+10%) จะทำให้เลขธาตุเพิ่มขึ้นอีก +5(+10) ทันที เช่น
  [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Fossil Trix  25] + [Element Boost +5%]
  ผลที่ได้คือ [Fossil Trix 
   
  20+25+5 = 50]

การเปลี่ยน Element Attribute

 • การเปลี่ยนธาตุอาวุธสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ [Element Change (ชื่อธาตุ)]
  และอย่าลืมว่าหากอาวุธไม่มีธาตุอยู่แล้วนั้นไม่สามารถทำการอัพเกรดหรือเปลี่ยนธาตุได้นะครับ
 • เช่นเดียวกับการอัพเกรดธาตุที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เพียงแค่เพิ่มขั้นตอนของการเปลี่ยนธาตุเข้าไป
  ตัวอย่างที่1: [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Fossil Trix  25] + [Element Change ( Dark)]
  ผลที่ได้คือ [Fossil Trix 
   
  20+10 = 30]
  ตัวอย่างที่2: [Fossil Trix  20] เสริมด้วย[Fossil Trix  25] + [Element Change ( Dark)]
  ผลที่ได้คือ [Fossil Trix 
   
  20+25 = 45]
 • หากธาตุ 50 แล้วก็สามารถเปลี่ยนธาตุได้เช่นกัน
  ตัวอย่าง: [Fossil Trix  50] เสริมด้วย[Fossil Trix  25] + [Element Change ( Dark)]
  ผลที่ได้คือ [Fossil Trix 
   
  50]
 • ใช้ร่วมกับ Element Boost +5%(+10%) ก็ได้เช่นกัน สมมุติมี [Fossil Trix  44] ต้องการทำธาตุ
  เสริมด้วย[Fossil Vita 
   30] + [Element Boost +5%]+[Element Change ( Dark)]
  ผลที่ได้คือ [Fossil Trix 
   
  44+1+5 = 50]

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมนั้นเช่นเดียวกับการตีบวกคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
 • Element Synthesizer ขาดไม่ได้สำหรับการอัพเกรดธาตุ
  โดยจำนวนที่ต้องใช้จะขึ้นกับจำนวนอาวุธที่ใช้เสริม และระดับแรร์ของอาวุธนั้นๆ
 • มีสูตรคำนวณดังนี้
  (ระดับแรร์ของอาวุธ ×3) + ((
  ระดับแรร์ของอาวุธ ×1.5) × (จำนวนอาวุธที่ใช้เสริม - 1))
  ตัวอย่าง: ให้อาวุธมีระดับ 
  10 เลือกของที่ใช้ทำ 2ชิ้น แทนลงในสมการจะได้ว่า
  (10 × 3) + ((10 × 1.5) ×(2-1)) จะได้ว่าใช้ Element Syntesizer ทั้งหมด 45 ชิ้น
 • ตารางสำเร็จรูป
  จำนวนอาวุธที่ใช้
  1 2 3
  1 3 4 6
  2 6 9 12
  3 9 13 18
  4 12 18 24
  5 15 22 30
  6 18 27 36
  7 21 31 42
  8 24 36 48
  9 27 40 54
  10 30 45 60
  11 33 49 66
  12 36 54 72

เกี่ยวกับผลของธาตุ


การคำนวนแดเมจ


ในเกม PSO2 นั้นจะแบ่งการคำนวนความเสียหาย(แดเมจ)ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆคือ

 1. แดเมจจากทั้งหมดรวม Armor Unit ตัวคูณและ Mag
 2. แดเมจจากธาตุของอาวุธ (ส่วนที่เราจะพูดถึงในหัวข้อนี้)
 3. แดเมจจากอาวุธคิดกี่เปอเซ็น แล้วแต่คิดแดเมจต่ำสุดหรือสูงสุด
เราพูดถึงในส่วนของ [แดเมจจากธาตุของอาวุธ] ซึ่งจะแยกเป็น ค่าธาตุ และตัวธาตุ
ค่าธาตุกับตัวธาตุนั้นจะเหมือนกันคือเป็นตัวคูณแดเมจทั้งคู่
สมมุติให้อาวุธนั้นมี ธาตุ 50 ผลคือแดเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น 50%
เมื่อโจมตีให้แดเมจปกติคิดเป็น 100% มีธาตุ 50 ด้วย ผลที่โจมตีได้จะเป็น 150% หรือ 1.5 เท่าจากปกติ

ในส่วนของแพ้ธาตุนั้นจะเป็นลักษณะเดียวกับ Photon Magic นั้นคือ แพ้ธาตุไหนแล้วจะแรงขึ้น
โดยส่วนใหญ่ตัวคูณแพ้ธาตุจะอยู่ที่ 1.2 เท่า บางทีอาจถึง 1.3 เท่า แล้วแต่ศัตรูตัวๆนั้นด้วย
ค่านี้จะถูกคำนวณเมื่อธาตุแพ้กับธาตุอาวุธตรงกันเท่านั้น

และในส่วนนี้คิดเฉพาะแดเมจที่เป็น Melee กับ Range เท่านั้นไม่นับ P.Magic ที่มาจากการใช้ Photon Magic
เพราะเนื่องจาก Photon Magic มีตัวคูณที่ตายตัวอยู่แล้ว และไม่ใช่การโจมตีจากอาวุธโดยตรง
ฉะนั้นถ้าคิดจะทำธาตุให้กับอาวุธที่ใช้ Photon Magic โจมตีจึงควรคิดให้ดีเสียก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น