หน้าเว็บ

Login Stamp

เกี่ยวกับ Login Stamp จากคู่มือออนไลน์
http://pso2.playpark.com/th/GameGuide?type=5800


เมื่อ Login เข้าเกมครั้งแรกของวัน จะได้รับแสตมป์ 1ดวง
ในกรณีที่อยู่ในระยะเวลาการใช้ Premium Set จะได้รับโบนัส รับแสตมป์เพิ่มอีก 1ดวง รวมเป็น 2ดวง
และเมื่อสะสมแสตมป์ครบทุก 5ดวง จะได้รับไอเทมของรางวัล
ใน 1หน้าสะสมแสตมป์นั้น สามารถสะสมแสตมป์ได้สูงสุดถึง 50ดวง
และเมื่อหน้าสะสมแสตมป์เต็ม ระบบจะทำการขึ้นหน้าสะสมแสตมป์ให้ใหม่ เมื่อได้รับแสตมป์ดวงที่ 51
จะกลายเป็นแสตมป์ดวงแรกของหน้าสะสมใบใหม่

ทั้ง ARKS ID จะแชร์ระบบ Login Stamp ร่วมกัน ซึ่งตัวละครใดที่ทำการ Login เป็นตัวแรกของวันนั้น
ของรางวัลจะอยู่ในตัวละครดังกล่าว
หาก ARKS ID มีตัวละครอยู่ต่างยานกัน ตัวละครตัวแรกที่ Login ของ ARKS ID นั้น
จะได้รับของรางวัล ซึ่งควรระวังเพราะไม่สามารถใช้ของร่วมกับต่างยานได้


Login Stamp สามารถเข้าดูได้จากเมนู [ระบบ] แล้วเลือก [ข้อมูล] > [Login Stamp]

ไอเทมของรางวัล


จำนวนแสตมป์ ของรางวัล
5 XP Earned +50% x2
10 Rare Item Drop Rate +75% x2
15 Tri Boost +50% x1
20 Half Revival Kit x1
25 Upgrade Success Rate +10% x2
30 Reduced Upgrade Risk (+2) x1
35 Augmentation Success Rate +10% x2
40 X-Cube x2
45 Tri-boost +100% x1
50 Rare Drop Rate +250% x1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น