หน้าเว็บ

Exchange Shop / @ Cafe Shop


ที่ตั้ง Shop Area ฝั่งตะวันออก ใกล้กับลานเวที
ของที่ใช้แลก
 Café Point (CP)
ได้จาก การล็อคอินเกม PSO2 ผ่าน @Café ที่ให้บริการอย่างถูกต้อง
โดยนับจาก 1นาทีที่ทำการล็อคอิน = 1 Point
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของ @Café ติดตามได้ที่ news.playpark.com/th/20955

   รายการสินค้า


ภาพ ชื่อ ระดับ
นาที
รายละเอียด /หมายเหตุ
 XP Earned +50% ★5 360 เพิ่ม XP ที่ได้รับ 50%
มีผลการใช้ 30 นาที
 Rare Item Drop Rate +50% ★5 360 เพิ่มโอกาสดรอปแรร์ 50%
มีผลการใช้ 30 นาที
 Rare Item Drop Rate +75% ★5 720 เพิ่มโอกาสดรอปแรร์ 75%
มีผลการใช้ 30 นาที
 Rustic Shelf ★6 360
 Anywhere Express ★5 1,080
 Revolving Showcase ★5 1,080
 Advanced Capsule A ★6 240 ไม่สามารถขายได้
 Advanced Capsule A(10) ★6 2,160 ไม่สามารถขายได้
 Advanced Capsule B ★6 240 ไม่สามารถขายได้
 Advanced Capsule B(10) ★6 2,160 ไม่สามารถขายได้
 Advanced Capsule C ★6 240 ไม่สามารถขายได้
 Advanced Capsule C(10) ★6 2,160 ไม่สามารถขายได้
 Upgrade Success Rate +5% ★5 270
 Upgrade Success Rate +10% ★5 1,200
 Upgrade Success Rate +20% ★5 3,.600
 Reduced Upgrade Risk(+1) ★5 270
 Augmentation Success Rate +5% ★5 270
 Augmentation Success Rate +10% ★5 1,200
 Augmentation Success Rate +20% ★5 3,.600
 Oriental Theme ★6 720
 Grinder (10) ★6 600
 Grinder (30) ★6 1,200
 Grinder (50) ★6 1,800
 Grinder (99) ★6 2,400
 Element Synthesizer (10) ★6 600
 Element Synthesizer (30) ★6 1,200
 Element Synthesizer (50) ★6 1,800
 Element Synthesizer (99) ★6 2,400
 X-Cube ★6 8,640  แลกเปลี่ยนไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น