หน้าเว็บ

Exchange Shop / Photon Shop


ที่ตั้ง Shop Area ชั้น2 ฝั่งตะวันตก
Photon Drop
Photon Crystal
Photon Sphere
สามารถหาได้จาก Emergency Trial เป็นต้น
  • ตัวที่ใช้แลกของได้จริงมีเพียงแค่ Photon Sphere เท่านั้น
ภาพ ชื่อ ระดับ ราคา รายละเอียด
 Photon Drop ★4 ไม่มีขาย ผลึก Photon
Photon ที่ตกผลึกนั้นหายากมาก
และสามารถใช้แลกเปลี่ยนได้หลายอย่าง
 Photon Crystal ★5 ผลึก Photon รูปร่างดี
Photon ที่ตกผลึกนั้นหายากมาก
และสามารถใช้แลกเปลี่ยนได้หลายอย่าง
 Photon Sphere ★6 ผลึก Photon ขนาดใหญ่
Photon ที่ตกผลึกนั้นหายากมาก
และสามารถใช้แลกเปลี่ยนได้หลายอย่าง

   รายการสินค้า


ภาพ ชื่อ ระดับ แต้มที่
ใช้แลก
รายละเอียด /หมายเหตุ
 Photon Sphere ★6  ×10
 Photon Sphere ★6 ×99
 Photon Crystal ★5 ×10
 XP Earned +25%(5) ★4 ×1  มีผลการใช้ 30 นาที
 Reduced Upgrade Risk (+1) ★5 ×6
 Food Device / Melee Mini(3) ★4 ×2  เพิ่ม Melee Support 60pt /ชิ้น
 Food Device / Range Mini(3) ★4 ×2  เพิ่ม Range Support 60pt /ชิ้น
 Food Device / P.Magic Mini(3)* ★4 ×2  เพิ่ม P.Magic Support 60pt /ชิ้น
 Food Device / Aptitude Mini(3) ★4 ×2  เพิ่ม Aptitude Support 60pt /ชิ้น
 Support / Restore HP B ★4 ×2  Trigger Action:
 ฟื้น HP เมื่อเหลือน้อย
 โอกาสและการฟื้นฟูปานกลาง
 Support / Restore HP K ★4 ×2  Trigger Action:
 ฟื้น HP ในช่วงเวลาหนึ่ง
  โอกาสและการฟื้นฟูปานกลาง
 Support / Restore PP B ★4 ×2  Trigger Action:
 ฟื้น PP เมื่อเปลี่ยน Area
  โอกาสและระยะส่งผลปานกลาง
 Support / Status Ailment B ★4 ×2  Trigger Action:
 รักษาสถานะผิดปกติ
 โอกาสและ Cooldown ปานกลาง
 Support / Boost Ability B ★4 ×2  Trigger Action:
 บัพเมื่อเปลี่ยน Area
 โอกาสและ Cooldown ปานกลาง
 Support / Boost Ability E ★4 ×2  Trigger Action:
 บัพเมื่อแถบ PB เต็ม
 Cooldown ปานกลาง
 Support / Boost Ability H ★4 ×2  Trigger Action:
 บัพเมื่อเกิด E Trial
 โอกาสและ Cooldown ปานกลาง
 Support / Boost Ability K ★4 ×2  Trigger Action:
 บัพในช่วงเวลาหนึ่ง
 ระยะเวลาการส่งผลปานกลาง
 Gunsilver ★4 ×2   PowerIII
 Gunsilver ★4 ×2   ShotIII
 Gunsilver ★4 ×2   P.MagicIII
 Gunsilver ★4 ×2   Photon Collect
 Gunsilver ★4 ×4   Photon Collect   ArmI
 Gunsilver ★4 ×6   Photon Collect   ArmI
  SpiritI
 Sub - Spirit Link Delta ★4 ×2   PowerIII
 Sub - Spirit Link Delta ★4 ×2   ShotIII
 Sub - Spirit Link Delta ★4 ×2   P.MagicIII
 Sub - Spirit Link Delta ★4 ×2   Photon Collect
 Sub - Spirit Link Delta ★4 ×4   Photon Collect   ArmI
 Sub - Spirit Link Delta ★4 ×6   Photon Collect   ArmI
  SpiritI
*P.Magic = Photon Magic

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น