หน้าเว็บ

Exchange Shop / Recycle Shop


ที่ตั้ง Shop Area ฝั่งตะวันออก ใกล้กับลานเวที
ของที่ใช้แลก
AC Scratch Ticket
หาได้จาก: ของที่ได้จาก AC Scratch
อาวุธและ Armor Unit ★10
หาได้จาก: ศัตรูดรอปในระดับ VH ขึ้นไป หรือแลกจากร้าน Pyroxene

   รายการสินค้า


ภาพ ชื่อ ระดับ ของ
ใช้แลก
รายละเอียด
Color Change Pass ★5 (สี)Rappy Suit×1
เป็นสีอะไรก็ได้ใช้ได้หมด
ใช้เปลี่ยนสี Costume
สามารถเปลี่ยนสีชุดได้ที่ Salon
เมื่อใช้แล้ว Passจะหมดไป
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Color Change Pass ★5 AC Scratch×14
Tri Boost +100% ★6 AC Scratch×6 ได้รับ Meseta, XP
และอัตราแรร์ดรอปเพิ่มขึ้น 100%
มีผลการใช้ 30 นาที
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Mag Color Sync Device ★5 AC Scratch×8 ปรับสีของ Mag
ให้เป็นสีเดียวกับชุด
ไม่สามารถใช้กับMag
ที่เปลี่ยนสีไม่ได้
Mag Color Change Device ★5 AC Scratch×12 ปรับสีของ Mag
ให้เป็นตามต้องการ
ไม่สามารถใช้กับ
Mag ที่เปลี่ยนสีไม่ได้
Upgrade Success Rate +20% ★5 AC Scratcht×8 เพิ่มโอกาส Upgrade 20%
Augmentation Success Rate +20% ★5 AC Scratch×8 เพิ่มโอกาส Augmentation 20%
Evolution Device /Rappy ★7 AC Scratch×20 เปลี่ยนรูปร่าง Mag
ให้เป็น Rappy
Mag ต้องมีLv100 ขึ้นไป
Extra-Large Upgrade Booost ★5 AC Scratch×20 ไอเทมที่ใช้อัพเกรดเป็น +7ทันที
แลกเปลี่ยนไม่ได้
X-cube ★6 อาวุธ Rare ★10×1 แลกเปลี่ยนไม่ได้
Photon Sphere ★6 อาวุธ Rare ★10×1
Grinder ★6 อาวุธ Rare ★10×1
Photon Sphere ★6 Armor Unit Rare ★10×5
Grinder ★6 Armor Unit Rare ★10×5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น