หน้าเว็บ

Storehouse

ระบบ Storehouse ในเกมอื่นจะเรียกว่า [คลังเก็บของ] [Warehouse]
ใช้สำหรับเก็บไอเทมที่เราไม่อยากเอาไว้ในช่องเก็บของ และยังสามารถฝากเงิน Meseta ได้
นอกจากมีส่วนที่เป็น [Storehouse ตั้งต้น] แล้ว ยังมีส่วนที่เป็น Extended Storehouse ซึ่งต้องใช้ AC ในการเปิดการใช้งาน รวมถึง Premium Storehouse ที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับ Premium Set
ทุกตัวละครจะใช้ Storehouse ร่วมกัน 1ยาน ต่อ 1ไอดี
ไอเทมและเงินสามารถโยกย้ายได้ภายในไอดีเดียวกัน และยานเดียวกัน

Storehouse สังเกตจาก ARKS Lobby จะมีตู้สีเขียวที่มีสัญลักษณ์  ปรากฏอยู่บนตู้
ซึ่งไม่ได้ปรากฏเฉพาะ ARKS Lobby เท่านั้น ยังปรากฏใน Camp Ship, Team Room และ My Roomด้วย
*สามารถที่จะย้ายไอเทมจากช่องเก็บของไปยัง Storehouse ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวตู้


เมนู Storehouse


การส่งไอเทมและการรับไอเทม


*Storehouse แต่ละตัวสามารถใช้รับส่งไอเทมได้เช่นกัน แต่ในกรณีของ Storehouse ชั่วคราวจะต่างไป
 Storehouse ตั้งต้น  จุไอเทมได้ 200ชนิด
 Storehouse ชั่วคราว  *เป็น Storehouse พิเศษซึ่งถูกอธิบายในส่วนถัดไป
 Premium Storehouse  จุไอเทมได้ 300ชนิด  มีระยะเวลาของ[Premiem Set]
 Extended Storehouse 1  จุไอเทมได้ 500ชนิด มีระยะเวลาของ[ขยาย Storehouse 1]
 Extended Storehouse 2  จุไอเทมได้ 500ชนิด มีระยะเวลาของ[ขยาย Storehouse 2]
 Extended Storehouse 3  จุไอเทมได้ 500ชนิด มีระยะเวลาของ[ขยาย Storehouse 3]
 • *Extended Storehouse ถึงจะหมดระยะเวลาการเช่าแล้ว ก็ยังมีสิทธิไอเทมถอนไอเทมออกมาได้ โดยจะมีมาร์คนี้   ทับอยู่ในรูปไอเทม หมายถึงถอนได้แต่ฝากคืนไม่ได้
 • ตัวละครที่ถูกลบไป หรือย้ายยานไปแล้ว ไอเทมและ Meseta ที่ฝากใน Storehouse จะไม่ถูกลบออกไป เนื่องจากเป็น Storehouse นั้นเป็น ARS ID ในแต่ละยาน
  ถ้าสร้างตัวละครในยานนั้นขึ้นมาใหม่ ก็สามารถใช้ของที่มีอยู่ใน Storehouse ได้เช่นเดิม
 • ไอเทม 1แบบ จัดเป็น 1ชนิด โดยแบบเป็นลำดับย่อยดังนี้
  • ไอเทมประเภทอาวุธ หรือ Armor Units หรือ Disc จะนับ 1 ชิ้น เป็น 1ชนิด
  • ไอเทมประเภท Consumables 1ชนิด = 1ชุด = 999ชิ้น ถ้าเกินจะขึ้นชุดใหม่ทันที
  • ไอเทมประเภท Room Goods 1ชนิด = 1ชุด = 999ชิ้น ถ้าเกินจะขึ้นชุดใหม่ทันที
  • ไอเทมประเภท Request Items 1ชนิด = 1ชุด = 999ชิ้น ถ้าเกินจะขึ้นชุดใหม่ทันที
  • ไอเทมประเภทอื่นๆ 1ชนิด = 1ชุด = 999ชิ้น ถ้าเกินจะขึ้นชุดใหม่ทันที

Storehouse รับเฉพาะ


 Storehouse ชั่วคราว  สามารถจุของรางวัลที่ได้จาก ET ที่ตัวละครของเราไม่สามารถรับไอเทม
 นั้นได้ ณ ตอนนั้น และรวมถึงกรณีที่ Storehouse ทั้งหมดเต็มหรือใช้ไม่ได้ด้วย
*คลังนี้จุได้มากสุดถึง 30 ชนิดเท่านั้น ถ้าเกิดว่ามีของถูกส่งมาเพิ่มเกินกว่านี้
ไอเทมเก่าสามารถสูญหายได้
 Storehouse ระบบ  จุไอเทมของรางวัลที่ได้จาก Item Code
*จำนวนจุสูงสุดยังไม่ปรากฏ

การส่งและรับ Meseta


 Meseta Storehouse  สามารถนำจำนวนเงิน Meseta มาฝากหรือถอนได้
 • ตัวละครที่ถูกลบไป หรือย้ายยานไปแล้ว ไอเทมและ Meseta ที่ฝากใน Storehouse จะไม่ถูกลบออกไป เนื่องจากเป็น Storehouse นั้นเป็น ARS ID ในแต่ละยาน
  ถ้าสร้างตัวละครในยานนั้นขึ้นมาใหม่ ก็สามารถใช้ของที่มีอยู่ใน Storehouse ได้เช่นเดิม

Command Shortcut  สำหรับสั่งการภายใน Storehouse


เปลี่ยน Console [↑] [↓] [←] [→]
ยืนยัน [Enter]
ยกเลิก [Esc] หรือ [(Space Bar)]
เลื่อนไปถัดไป [<](จุลภาค)] หรือ [Ctrl]+[PageDown]
เลื่อนไปย้อนกลับ [>](มหัพภาค) หรือ [Ctrl]+[PageUp]]
เลือกไอเทมหลายชิ้น [Shift]+คลิ๊กซ้าย หรือ [Ctrl]+คลิ๊กซ้าย (เมื่อไอเทมอยู่ในคลัง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น