หน้าเว็บ

อัพเกรดไอเทมItem Lab: เป็นร้านที่ตั้งอยู่ใน Shop Area โซน Item Shop(จัตุรัสกลาง)
ใช้สำหรับ อัพเกรด(ตีบวก)ไอเทม, อัพเกรด(ธาตุ) Element Attribute, เพิ่ม(ออฟ) Augmentation
และปลดปล่อย(ออฟทอง) Potential

พนักงานประจำ Item Lab จะแตกต่างไปตาม Block โดยแบ่งเป็น
Block เลขคี่ จะเป็น Dudu, และ Block เลขคู่ จะเป็น Monica
จากที่ถ่ายทอดสดที่เคยออกอากาศใน NICONICO ทาง SEGA ชี้แจงว่า
ไม่ได้มีการปรับอัตราความสำเร็จให้กับ Dudu หรือ Monica แตกต่างกันอย่างใด ---- ฉะนั้นจะไปหาใครผลย่อมเท่ากัน

ไอเทมที่ใช้ในการตีบวกคือ อาวุธ และ Armor Unit
สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการตีบวกอีกอย่างคือ [Grinder] กับ [Meseta] และเมื่อมีครบทั้ง 2อย่างนี้แล้วพร้อมกับ
ของที่ต้องการจะตีบวก ก็ไปที่ Item Lab แล้วเลือก [อัพเกรดไอเทม] ตีบวกได้เลย

ในการตีบวกนั้นสามารถทำได้สูงสุดถึง +10
และในแต่ละขั้นนั้นจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และโอกาสติดยากขึ้นไปเรื่อยๆ
อีกทั้งสำหรับไอเทมที่มีระดับแรร์สูง(★7~★12)ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งใช้ Grinder มากขึ้นด้วย โอกาสติดน้อยลง
แถมความเสี่ยงยังเพิ่มขึ้นมากอีกด้วย

ความเสี่ยงในการตีบวกนั้นสามารถทำให้ลดขั้นบวกลง(ตีบวกแหก)จากเดิมได้อีกด้วย
เมื่อตีบวกแหก 1ครั้งอาจทำให้ขั้นบวกลดลงไปหลายขั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับไอเทมนั้นด้วยว่า
ยิ่งหายากเท่าใด โอกาสที่จะลดขั้นนั้นก็เกิดได้สูง และมากขั้นเท่านั้น

การตีบวกนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในไอเทมนั้นแต่อย่างใด แค่เป็นตัวคูณให้กับค่าของไอเทมนั้น
โดยมีอัตราตามระดับแรร์ของไอเทม(★)เป็นตัวกำหนด

ในการตีบวกไอเทมนั้นจะไม่มีไอเทมสูญหายเหมือนในระบบตีบวกของเกมอื่นๆนะครับ

นอกจากนี้หากตีบวกอาวุธที่มี ★7ขึ้นไป ได้ถึง +10 แล้วสามารถรับไอเทม
[Augmentation Success Rate +10%] ได้ทันทีโดยจำนวนตามตารางข้างล่าง
รางวัล จำนวน
★7 Augmentation
Success Rate +10%
1
★8
★9
★10 2
★11
★12 3

ไอเทมที่เกี่ยวข้อง

ไอเทมที่ใช้ในการตีบวกทั้งหมด เมื่อใช้แล้วสูญหายไปทันที โดยไม่คำนึงถึงว่าจะบวกติดหรือไม่
ภาพ ชื่อ หาได้จาก หมายเหตุ
Grinder (หินบวก) 6  FUN Scratch
 ดรอปทั่วไป
 ใช้ในการอัพเกรดอาวุธ
 หรือ Armor Unit
 ยิ่งของระดับสูงยิ่งใช้มากขึ้น
 จะหายไปเมื่อถูกใช้
Reduced Upgrade Risk (+1)
(กันแตก +1)
5  FUN Scratch
 FUN Shop
(400FUN)
@Cafe Shop
Photon Shop
(Sphere x6)
ลดความเสี่ยงสูงสุดลง 1ขั้น
Reduced Upgrade Risk (+2)
(กันแตก +2)
5 Login Stamp
กิจกรรมต่างๆ
ลดความเสี่ยงสูงสุดลง 2ขั้น
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Reduced Upgrade Risk (Protection)
(กันแตก 100 / โพเทค)
5  AC Scratch ความเสี่ยงสูงสุดหมดไป
Upgrade Success Rate +5% 5  FUN Scratch
 @Cafe Shop
โอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้น 5%
Upgrade Success Rate +10% 5  กิจกรรมต่างๆ โอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้น 10%
Upgrade Success Rate +20% 5  Recycle Shop
(AC Ticket x8) 
โอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้น 20%
Upgrade Success Rate +30% 6  X-cube Shop
(X-cube x20)
โอกาสสำเร็จเพิ่มขึ้น 30%
แลกเปลี่ยนไม่ได้
Upgrade Success Rate +100% 5  ไม่มีข้อมูล* ทำให้อัพเกรดสำเร็จทันที
แลกเปลี่ยนไม่ได้
*ไม่มีข้อมูล = ยังไม่ปรากฏในเซิฟไทยเป็นกิจลักษณะนะครับ แต่ 100% ของเซิฟญี่ปุ่นได้จากกิจกรรม

Effect Support ของค่าบวก

เมื่อทำการตีบวกไอเทมนั้น จะถูกเพิ่มพลังการโจมตี Melee, Range, P.Magic
หรือพลังป้องกัน Melee Def, Range Def, P.Magic Def
โดยอาวุธจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 140%~200%
ส่วน Armor Unit สูงถึง 140%
 • สมการที่ใช้ในการคำนวณค่าของไอเทมคือ
  (ค่าสถานะตั้งต้นของไอเทมสวมใส่ × Effect Supportของตีบวก) + ค่าที่ได้จากการทำออฟ
 • ทั้งนี้ค่าที่ต้องการในสวมใส่จะไม่มีการเพิ่มแต่อย่างใด
 • Effect Support ของตีบวกอาวุธและ Armor Unit สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง
 อาวุธ
RARE ค่าบวก +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
 1~3 Effect
Support
104% 108% 112% 117% 122% 127% 132% 138% 144% 150%
 4~6 104% 108% 112% 117% 122% 129% 136% 144% 152% 160%
 7~9 104% 109% 115% 122% 129% 137% 145% 154% 164% 175%
 10 104% 109% 115% 122% 130% 140% 150% 162% 175% 190%
 11 105% 111% 118% 126% 135% 145% 156% 168% 181% 195%
 12 106% 113% 121% 130% 140% 150% 161% 173% 186% 200%

Armor Unit
RARE ค่าบวก +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
 1~3 Effect
Support
104% 108% 112% 116% 120% 124% 128% 132% 136% 140%
 4~6
 7~9
 10

หน้าต่างอัพเกรดไอเทม

ในหน้าต่างรายละเอียดอัพเกรดไอเทมนั้น นอกจากจะบอก Effect Support ที่จะได้แล้ว
ยังบอกโอกาสสำเร็จในการตีบวกด้วย
แบ่งเป็น 4 ระดับคือ แน่นอน, ปลอดภัย, ระวัง, อันตราย(มีความเสี่ยง)
โอกาสสำเร็จในแต่ละระดับ จะมีโอกาสสำเร็จคราวๆดังนี้
แน่นอน 100%
ปลอดภัย 80% ขึ้นไป
ระวัง 60% ขึ้นไป
มีความเสี่ยง ต่ำกว่า 60%

ข้อความในส่วนนี้จะเปลี่ยนเมื่อโอกาสความสำเร็จเปลี่ยน เช่น
หากใช้ +20% กับของที่มีโอกาสสำเร็จ 80% ข้อความจะเปลี่ยนจาก ปลอดภัย เป็นแน่นอน

เกี่ยวกับความเสี่ยงสูงสุด

 • ในการตีบวกนั้นจะมีการสุ่มเป็น 2 ช่วง
  ช่วงแรก บวกติด กับไม่ติด ถ้าบวกติด จะอัพเกรดจากเดิมโดยเพิ่มค่าบวกไป 1ขั้น
  ช่วงที่2 เกิดต่อเนื่องจากบวกไม่ติด โดยจะสุ่มความเสี่ยงและลดจำนวนบวกตามที่สุ่มได้(รวม 0)
  • สำหรับอาวุธ ★7 ขึ้นไป เมื่อทำการตีบวกถึง +6 ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นแน่นอน
   ค่าบวก ติด ไม่ติด -1 -2
   6 47% 0% 47% 5%
   7 48% 0% 43% 9%
   8 37% 0% 46% 17%
   9 41% 0% 36% 23%
   จากตัวอย่างสมมุติเพื่อให้นึกภาพตามได้ จะเห็นว่าโอกาสที่จะไม่ติดเฉยๆนั้นไม่มีเลย
   กล่าวคือถ้าตีแหกในช่วง +6 ถึง +10 ผลที่ได้คือ ค่าบวกลดแน่นอน
 • [Reduced Upgrade Risk(...)] ใช้ลดค่าความเสี่ยงของไอเทมนั้นลง ซึ่งหาก Risk ลดเหลือ 0
  การตีบวกจะคิดเฉพาะโอกาสติด หรือไม่ติดเท่านั้น รวมถึงเพิ่มโอกาสให้กับการบวกไม่ติดเฉยๆด้วย เมื่อเราใช้ตารางตัวอย่างด้านบน ใส่กันแตก (+1) ลงไป ผลที่ได้จะเป็น
  ค่าบวก ติด ไม่ติด -1 -2
  6 55% 43% 2% 0%
  7 45% 48% 7% 0%
  8 43% 43% 15% 0%
  9 45% 41% 14% 0%
  จากตรงนี้จะเห็นว่าโอกาสที่จะติด -2 หายไปเมื่อใส่กันแตก(+1) แต่จะไปเพิ่มโอกาสที่จะบวกไม่ติดแทน ซึ่งจะดีกว่าถูกลดบวกไป 2ขั้น แต่จะติดหรือไม่ติดนั้นก็แล้วแต่ดวงอยู่ดีครับ
  อ้างอิงจาก: http://pso2osusume.com/kyouka-custom/risk-keigen-item-kouka/
 • [Upgrade Success Rate +...%] ใช้เพิ่มโอกาสในการตีบวกติด ตามหลักแล้วใช้ลดค่าความเสี่ยงไม่ได้ก็จริง แต่ตามความเป็นจริงแล้วนั้น เมื่อเพิ่มโอกาสติด ก็ต้องลดโอกาสที่จะบวกไม่ติดด้วย
  ซึ่งเมื่อลดโอกาสที่จะบวกไม่ติดแล้ว สิ่งที่ตามมาคือโอกาสที่จะติด -1 หรือ -2 ก็จะน้อยลงไปด้วยเช่นกัน

ตารางตีบวกอาวุธ

RARE หินบวก ประเมิน +0→
+1
+1→
+2
+2→
+3
+3→
+4
+4→
+5
+5→
+6
+6→
+7
+7→
+8
+8→
+9
+9→
+10
1-3 1ชิ้น โอกาสติด 100% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 0~-2
4-6 1ชิ้น โอกาสติด 100% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 0~-2
7 1ชิ้น โอกาสติด 100% 90% 85% 70% 65% 55% 55% 45% 45%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 -1~-2
8 1ชิ้น โอกาสติด 100% 75% 70% 65% 55% 50% 45% 35% 35%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 -1~-2
9 1ชิ้น โอกาสติด 100% 90% 70% 65% 55% 50% 45% 40% 35% 30%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 0~-2 -1~-2
10 2ชิ้น โอกาสติด 100% 80% 65% 60% 50% 45% 40% 35% 30% 30%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 0~-2 -1~-2 -1~-3
11 4ชิ้น โอกาสติด 100% 65% 60% 55% 45% 40% 35% 30% 30% 30%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 0~-2 -1~-3 -1~-4
12 5ชิ้น โอกาสติด 100% 60% 50% 45% 40% 35% 30% 30% 30% 30%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 0~-2 0~-3 -1~-3 -1~-4
**ตารางนี้ใช้สำหรับเซิฟไทยแพทปัจจุบันครับ ซึ่งจะไม่เหมือนกับเซิฟญี่ปุ่นโดยที่
★7-8 จะเท่ากับ ★7จากตาราง
★9 เท่ากับ ★8 จากตาราง
★10 เท่ากับ ★9 จากตาราง
และ ★11 เท่ากับ ★10 จากตาราง

ตารางตีบวก Armor Unit

RARE หินบวก ประเมิน +0→
+1
+1→
+2
+2→
+3
+3→
+4
+4→
+5
+5→
+6
+6→
+7
+7→
+8
+8→
+9
+9→
+10
1-3 1ชิ้น โอกาสติด 100% 90% 80% 70% 60%
ความเสี่ยง ไม่มี
4-6 1ชิ้น โอกาสติด 100% 90% 80% 70% 60%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1
7-9 1ชิ้น โอกาสติด 100% 80% 70% 60% 50%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 0~-2
10 2ชิ้น โอกาสติด 100% 70% 60% 50% 40%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 0~-2
11 3ชิ้น โอกาสติด 100% 70% 60% 50% 40%
ความเสี่ยง ไม่มี 0~-1 0~-2

ค่าธรรมเนียม

นอกจากจะใช้ Grinder ในการตีบวกแล้วยังต้องใช้เงินเป็นค่าธรรมเนียมในการตีบวกด้วย
โดยมูลค่าที่ใช้นั้นจะขึ้นกับอาวุธนั้นๆ และจะคงราคาเดิมตลอดตามอาวุธชิ้นนั้นๆ
ราคาจะมากหรือน้อยขึ้นกับระดับและความเป็นพื้นฐานของอาวุธในระดับนั้นๆ
เช่น ถ้าเป็นของที่ดรอปเฉพาะด่านที่มีระดับสูงกว่า ถึงจะเป็น 9ดาวเหมือนกัน ค่าทำก็ยังแพงกว่าอยู่ดี
แต่ถ้าเป็นของชื่อเดียวกันจะค่าธรรมเนียมจะเท่ากันหมด
ค่าตีบวกโดยรวมๆจะอยู่ที่ 5เท่า ถึง 20 เท่าจากราคาที่เอาไปขาย NPC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น