หน้าเว็บ

Exchange Shop / X-cube Shop


ที่ตั้ง Shop Area ชั้น2 ฝั่งตะวันตก
X-cube
  • สามารถหาได้จากเมื่อ Lv คลาสใด ถึง Lv 55 แล้วคลาสนั้น Lv UP อีกครั้ง จะได้ 2 ชิ้น
  • นำอาวุธที่มีระดับ★ 10 ขึ้นไปแลกที่ Recycle Shop ต่อ 1 ชิ้น
  • แลกจาก @ Cafe Counter โดยใช้ 8,640 CP ต่อ 1 ชิ้น ( 144 ชม. = 6 วัน)
  • Login Stamp ครบดวงที่ 40 (ใช้เวลา 40วัน หรือ Premium 20 วัน) ต่อ 2 ชิ้น
ภาพ ชื่อ ระดับ ราคา รายละเอียด
X-cube ★6 ไม่มีขาย  ผลึกของสะสารที่มีลักษณะเฉพาะ
 จะให้ความแข็งแกร่งกับคนที่ค้นหามัน
 สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆได้
 แลกเปลี่ยนไม่ได้

   รายการสินค้า


ภาพ ชื่อ ระดับ แต้มที่
ใช้แลก
รายละเอียด /หมายเหตุ
 Grinder (30) ★6 ×1
 My Room - 3 Days ★5 ×1  แลกเปลี่ยนไม่ได้
 1000 FUN Ticket ★5 ×2  แลกเปลี่ยนไม่ได้
 Rare Drop Rate +250% ★6 ×6  ไอเทมเพิ่มอัตราตกของไอเทมแรร์
 เป็นเวลา 30 นาทีหลังจากใช้
 อัตราตกของไอเทมแรร์จะเพิ่มขึ้น 250%
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 Melee /Attack ★4 ×2  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 Melee /Knockdown ★4 ×2
 Melee /Uppercut ★4 ×2
 Range /Std Fire Ammo ★4 ×2  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 Range /Std Ice Ammo ★4 ×2
 Range /Std Lightning Ammo ★4 ×2
 Range /Std Wind Ammo ★4 ×2
 Range /Std Light Ammo ★4 ×2
 Range /Std Dark Ammo ★4 ×2
 Range /P. Fire Ammo ★4 ×2  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 Range /P. Ice Ammo ★4 ×2
 Range /P. Lightning Ammo ★4 ×2
 Range /P. Wind Ammo ★4 ×2
 Range /P. Light Ammo ★4 ×2
 Range /P. Dark Ammo ★4 ×2
 Range /B. Fire Ammo ★4 ×2  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 Range /B. Ice Ammo ★4 ×2
 Range /B. Lightning Ammo ★4 ×2
 Range /B. Wind Ammo ★4 ×2
 Range /B. Light Ammo ★4 ×2
 Range /B. Dark Ammo ★4 ×2
 Photon Magic /Foie ★4 ×2  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 Photon Magic /Barta ★4 ×2
 Photon Magic /Zonde ★4 ×2
 Photon Magic /Zan ★4 ×2
 Photon Magic /Grants ★4 ×2
 Photon Magic /Megid ★4 ×2
 PB Device /Helix - Proi ★6 ×8  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 PB Device /Helix - Imera ★6 ×8
 PB Device /Helix - Nifta ★6 ×8
 PB Device /Ajax - Proi ★6 ×8  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 PB Device /Ajax - Imera ★6 ×8
 PB Device /Ajax - Nifta ★6 ×8
 PB Device /Cetus - Proi ★6 ×8  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 PB Device /Cetus - Imera ★6 ×8
 PB Device /Cetus - Nifta ★6 ×8
 PB Device /Julius - Proi ★6 ×8  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 PB Device /Julius - Imera ★6 ×8
 PB Device /Julius - Nifta ★6 ×8
 PB Device /Ilios - Proi new ★6 ×8  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 PB Device /Ilios - Imera new ★6 ×8
 PB Device /Ilios - Nifta new ★6 ×8
 Upgrade Success Rate +30% ★5 ×20  เพิ่มโอกาสสำเร็จ 30%
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
 Augmentation Success Rate +30% ★5 ×20  เพิ่มโอกาสสำเร็จ 30%
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
Std= Standard, P= Piercing , B= Blasting

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น