หน้าเว็บ

Bullet Bow List

 Sword |  Wired Lance |  Partisan |  Twin Daggers |  Double Saber |  Knuckle
 Gunslash |  Katana
 Assault Rifle |  Grenade Launcher |  Twin Machineguns |  Bullet Bow
 Rod |  Talis |  Wand
 *Weapon Camouflage


ประกาศ: ในส่วนนี้กำลังต้องการข้อมูลยืนยันไอเทม ทั้งชื่อ และ Potential นะครับ
โดยหากผู้เล่น/ผู้อ่านคนใดมีข้อมูลในเซิฟไทยแล้วพบว่า ชื่อไม่ตรงกับทางเว็บ
ขอให้แจ้งผ่านทางคอมเม้นด้านล่างได้เลยนะครับ ต้องการข้อมูลจากเซิฟไทยครับรายการอาวุธ


★1~★3 | ★4~★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★10 | ★11 | ★12

ภาพ ชื่อ
+10
ต้องการ Potential หมายเหตุ
★1~★3
1  ฺBullet Bow 118 Aptitude
1
-
2  Alba Bow 219 Aptitude
126
-
3  Vita Bow 318 Aptitude
257
-
★4~★6
4  Quadrapt 238 Aptitude
96
-  ศัตรูทั่วไป Lv1-25
4  Arkray 284 Aptitude
148
-  ศัตรูทั่วไป Lv21-30
5  Alba Quadrapt 332 Aptitude
199
-  ศัตรูทั่วไป Lv26-35
5  Alba Arkray 379 Aptitude
250
-  ศัตรูทั่วไป Lv31-45
6  Vita Quadrapt 427 Aptitude
301
-  ศัตรูทั่วไป Lv41-50
6  Vita Arkray 473 Aptitude
353
-  ศัตรูทั่วไป Lv46-
★7
7  Bigglow 257 Aptitude
1
Inevitable Frontal Assault  Carthago Lv1-
 Red Container
7  Long Bow 381 Aptitude
231
Rapid Shoot Up  Cust Kindidd Lv36-
7  Lambda Bigglow 395 Aptitude
260
Inevitable Frontal Assault  ใส่ได้ทุก Class
 Goronzoran Lv36-
7  Red Bullet Bow 789 389 -  ศัตรูในพื้นที่ Advance Quest VH  Lv56-
★8
8  Alteri 301 Aptitude
148
Average Stance Up  ใส่ได้ทุก Class
 ของรางวัล ARKS Road
 Gwanada Lv26-
 Red Container
8  Dalteri 372 Aptitude
223
Average Stance Up  Gilnas Core Lv31-
8  Turbulas 423 Aptitude
280
All-Seeing Eye  Wyndila Lv31-
 Red Container
8  Filias 462 Aptitude
295
Weak Stance Up  Dingale Lv41-
 Mining Base Defense: Invasion
8  Lambda Turbulas 493 Aptitude
355
All-Seeing Eye  Fangalphur Lv41-
★9
9  Fauve  413 Aptitude
270
Perfect Strike Bonus  Ganon Valgar Lv36-
9  Arrow Shooter 449 Aptitude
345
Rapid Shoot Up  Druahda Lv41-
9  Tigrebow 458 Range
458
Perfect Strike Bonus  Gawonda Lv31-
9  Lambda Tigrebow 535 Range
578
Perfect Strike Bonus  De Marmoth Lv46-
9  Beldrea 845 Aptitude
435
Rapid Shoot Up  Nove Malidarl Lv51-
9  Tillarc 890 Aptitude
428
Rapid Shoot Up  Krada Lv61- 
9  Dio Bigglow 899 Aptitude
430
Inevitable Frontal Assault  Aginis Lv61-
 Sol Deegalla Lv61-
9  Lambda Fauve 911 Aptitude
437
Perfect Strike Bonus  Dhargash Lv61-
★10
10  Compadri 815 Aptitude
310
Average Stance Up
Rapid Shoot Up
 Quchroneda Lv41-
 Cycloneda Lv41-
 Mining Base Defense: Invasion
10  Bluer Fluid 828 Aptitude
320
Neptunian Bane
 Weak Stance Up
 Degilezun Lv51-
 Extreme Quest Ruins and Ocean King ศัตรู Lv60-
10  Fort Buster 841 Range
530
Automata Bane
Cautionary Lightning
 Dinga Noche Lv51-
10  Rikalbari 951 Aptitude
410
Average Stance Up  Tyraluda Lv51-
10  Fuchi Sephen 953 Range
615
Average Stance Up  Red Container
10  Hanmaterii 984 Aptitude
433
Rapid Shoot Up Dingale Lv61-
10  Dio Turbulas 1012 Aptitude
440
All-Seeing Eye Fondran Lv61-
 Blu Torbon Lv61-
10  Lambda Beldrea 1022 Aptitude
442
Rapid Shoot Up Banse Elna Lv61-
10  Bibras Bow 1031 Melee Def
420
D-arkers Bane  สวมใส่ได้
 500 [+10]950
 Effect Set

 Dark Bibras Lv61-
10  Nebula Wind 1041 Melee Def
420
Rapid Shoot Up  สวมใส่ได้
 300 [+10]570 300 [+10]570

 Org Blan Lv61-
10  Susano Hiki 1050 Magic Def
420
Perfect Strike Bonus  สวมใส่ได้
 300 [+10]570
 Wyndila Lv61-
★11
11  ??? 1053 Magic Def
430
 Element Weakpoint  สวมใส่ได้
 300 [+10]1072
 Burn Drahl Lv61-
 ยังไม่เข้า
11  Nasuyoteri 1054 Range
600
Weak Snipe Bonus
Last Nemesis
 Dark Falz Elder Lv41-
 Mining Base Defense: Invasion
11  Tenga Ichii 1092 Aptitude
400
Weather Damage
 Up (Fine)
 Pyroxene Shop Demonstone Bloody Moon
★12
12
- - -

คุณสมบัติ


Bullet Bow (ธนูกระสุน) อาวุธสายหลัก Samurai(Braver)
 • ยิงปกติสามารถชาร์จได้
  •  ตัวอาวุธเป็นอาวุธสายระยะไกล จึงใช้ค่า range ในการโจมตี 
  •  ยิงแบบไม่ชาร์จความแรงมากกว่ายิงด้วยปืนดาบ แต่น้อยกว่าปืนใหญ่ หากชาร์จแล้วความแรงจะอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกัอาวุธสายระยะไกลทั้งหมด
  • แดเมจจะขึ้นกับลูกศรที่ไปตกที่เป้า ถ้าลูกศรไม่โดนศัตรูหรือวัตถุ ผลคือไม่มีอะไรเกิดขึ้น
  • ขณะชาร์จสามารถเดิน หรือกระโดดได้ 
  • ในระหว่างที่มีการใช้ Rapid Shoot จะยิงทีละ 1-3นัด 
  •  การคืน PP แบบไม่ชาร์จคืน 3หน่วย, แบบชาร์จคืน 9หน่วย
  • เฉพาะยิงแบบปกติเท่านั้นที่เมื่อชาร์จแล้วจะมีการฟื้นฟู PPอยู่
  • ผลจากชาร์จยิงจะได้พลังโจมตี, ความแม่นยำ, ความเร็ว, ระยะทาง, และฟื้นฟู PP ที่มากกว่า
 • Photon Move ที่เป็นการแดเมจสายระยะไกล จะมีการคิด Hit Shot แบบสายระยะไกลทุกประการ
  •  ส่วน Photon Move บางอย่างที่เป็น แดเมจสายประชิด ถึงโจมตีแบบประชิดก็ตาม ก็ยังมีการคิด Hit Shot แบบสายระยะไกลด้วยเช่นกัน
  • Photon Move ส่วนใหญ่จะชาร์จได้ โดยจะชาร์จได้ 1ขั้น และในระหว่างชาร์จนั้นสามารถเดินไปมาได้
  • ในระหว่างที่ชาร์จ Photon Move จะไม่มีการฟื้นฟู PP 
 • Action หลบหลีก
  •  ใช้เท้าถีบไปข้างหน้าเหมือน Sword
  •  ช่วงแดชสั้น สามารถใช้ได้ในระยะใกล้ๆเท่านั้น
 • Weapon Action สลับหน้า Alt Palette ของอาวุธ

เปรียบเทียบการฟื้นฟู PP


ประเภทอาวุธ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 Attack
Step
Weapon
Action
Assault Rifle 2+2+2 2+2+2 2+2+2 - -
Wand 5 7 9 7 -
Gunslash 5 6 9 5 -
Sword 9 9 10 5 -
Talis 5 6 9 - -
Double Saber 2+2 3+3 9+9+9 5+5+5 -
Twin Dagger 3+2 3+3 9+9+9 5 -
Twin Machine Guns 1+1+1+1 1+1+1+1 1+1+1+1+1 - 2+2+2
Knuckle 5 7 9 6 -
Partizan 6 6 9 5 -
Launcher 2 2 3 - -
Rod 5 6 9 - -
Wired Lance 7 5+5 11 3+3 -
Katana 6 6 6+6 5 -
Bullet Bow 3(9) 3(9) 3(9) 5 -

*ที่อยู่ใน()เป็นกรณีชาร์จ
*Wand ใช้ Attack Step ด้วย Wand Reverse เท่านั้น(ยังไม่ได้ปรับ)
*ยิงขณะที่ S-roll ของ Twin Machine Guns อนึ่งขั้นที่ 3 จะได้เท่ากับ 2x5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น