หน้าเว็บ

อาหาร Mag

Mag | รายการ Mag | อาหาร Mag | Mag Device | Photon Blast (PB) และร่างอัลติ | วิธีเลี้ยง Mag


ภาพรวม

Mag สามารถกิน ไอเทมสวมใส่ และ ไอเทมบางอย่างเป็นอาหารได้
ซึ่งเมื่อไอเทมใดที่ถูกกินไปแล้ว ไอเทมนั้นจะหายไป
 • ไอเทมที่ใช้เป็นอาหารนั้นจะมีช่วง Rarity อยู่ที่ ★1~6 และกินมากกว่านั้นไม่ได้
 • แถบพลังงานจะเสมือนกับค่าความอิ่มของ Mag ซึ่งหากอยู่ที่ 0% แล้วจะทำให้ความสามารถของ Mag ไม่ทำงาน
 • อาหาร Mag 1ชิ้น จะให้พลังงาน 33% อยู่ได้ 13นาที 20วินาที
  Trigger Action นั้นจะใช้พลังงานทุกครั้งเมื่อทำงาน อาจทำให้พลังงานอยู่ได้สั้นลงจากปกติ
  Device [Produce / HP Recovery] กับ [Produce / AoE HP Recovery] นั้นจะทำให้การเกิดใช้พลังงานตลอดเวลา สามารถทำให้ Mag หิวได้ไวขึ้น
 • การให้อาหารควรจัดอันดับว่าควรให้อะไรก่อนหลัง เพราะในการให้อาหารแต่ละครั้งจะส่งผลทำให้ Lv Mag เพิ่มขึ้น จึงควรระวังเป็นอย่างมากในการให้อาหารแต่ละครั้ง
 • ในการเลี้ยง Mag แต่ละสายนั้นจะมีวิธีให้อาหารที่ต่างกันไป อาหารแต่ละแบบจะให้ค่าที่แตกต่างกัน
  เช่น เลี้ยง Mag สาย Melee จะต้องให้กินของแต่งห้อง ★4 หรืออาวุธสายประชิด หรือ Health Drink

สูตรอาหารโดยรวม

ประเภท อาหาร หมายเหตุ
Melee [อาวุธประชิด(รวม Gunslash)]+[ของแต่งห้อง ★4]
[อาวุธประชิด(รวม Gunslash)]+[Health Drink]
ของแต่งห้อง ★4 หาซื้อได้จาก Shop
(ราคา 2,000~3,000 Meseta)
อาวุธประชิด ★1~6 ดรอปเป็นสีส้ม
Range [อาวุธระยะไกล]+[ของแต่งห้อง ★5]
[อาวุธระยะไกล]+[Health Drink Plus]
ของแต่งห้อง ★5 หาได้ตามแมพส่วนใหญ่
หรือหาซื้อได้จาก Shop(ราคา 400 Meseta)
อาวุธระยะไกล ★1~6 ดรอปเป็นสีน้ำเงิน
P.Magic [อาวุธเวทย์]+[ของแต่งห้อง ★6]
[อาวุธเวทย์]+[Area Amplify Kit]
ของแต่งห้อง ★6 หาได้จาก [Underworks][The Coast][DF Elder][Abduction]
Area Shield Kit ก็ใช้ได้เช่นกัน
Full Health Drink
อาวุธเวทย์ ★1~6 ดรอปเป็นสีเหลือง
Aptitude แผ่นดิสก์ฺ ที่ใช้สำหรับเรียนสกิล -
Melee Def [ยูนิตส่วนขา]+[ของแต่งห้อง ★2]+[ของแต่งห้อง ★5]
[ยูนิตส่วนขา]+[Health Drink]
เพราะไม่มีของแต่งห้อง ★1 จึงต้องใช้ ★2~5 แทน
เพื่อนำมาใช้ลด Aptitude ลง
ของแต่งห้อง ★2 หาซื้อได้จาก Shop
(ราคา 300Meseta)
Range Def [ยูนิตส่วนแขน]+[ของแต่งห้อง ★2] ของแต่งห้อง ★2 หาซื้อได้จาก Shop
(ราคา 300Meseta)
P.Magic Def [ยูนิตส่วนหลัง]+[ของแต่งห้อง ★3] ของแต่งห้อง ★3 หาซื้อได้จาก Shop
(ราคา 800Meseta)

รายการอาหาร Mag

สีดำเพิ่มค่า สีแดงลดค่า

มูลค่า Item

อุปกรณ์สวมใส่(อาวุธ Armor Unit)

ชื่อ RARE Melee Range P.Magic Aptitude Melee Def Range Def P.Magic Def
อาวุธ Melee 1 +18 - - +2 -6 - -
2 +27 - - +3 -9 - -
3 +36 - - +4 -12 - -
4 +45 - - +5 -15 - -
5 +54 - - +6 -18 - -
6 +63 - - +7 -21 - -
อาวุธ Range 1 - +18 - +2 - -6 -
2 - +27 - +3 - -9 -
3 - +36 - +4 - -12 -
4 - +45 - +5 - -15 -
5 - +54 - +6 - -18 -
6 - +63 - +7 - -21 -
อาวุธ P.Magic 1 - - +18 +2 - - -6
2 - - +27 +3 - - -9
3 - - +36 +4 - - -12
4 - - +45 +5 - - -15
5 - - +54 +6 - - -18
6 - - +63 +7 - - -21
ยูนิตหลัง 2 - - -9 +3 - - +18
3 - - -12 +4 - - +24
4 - - -15 +5 - - +30
5 - - -18 +6 - - +36
6 - - -21 +7 - - +42
ยูนิตแขน 2 - -9 - +3 - +18 -
3 - -12 - +4 - +24 -
4 - -15 - +5 - +30 -
5 - -18 - +6 - +36 -
6 - -21 - +7 - +42 -
ยูนิตขา 2 -9 - - +3 +18 - -
3 -12 - - +4 +24 - -
4 -15 - - +5 +30 - -
5 -18 - - +6 +36 - -
6 -21 - - +7 +42 - -
ยูนิต Sub 1 - - - -9 +6 +6 +6
2 - - - -12 +8 +8 +8
3 - - - -15 +10 +10 +10
4 - - - -18 +12 +12 +12
5 - - - -21 +14 +14 +14

Item ใช้หมดไป, แผ่นดิสก์ และของแต่งห้อง

ชื่อ rare Melee Range P.Magic Aptitude Melee Def Range Def P.Magic Def
Health Drink 1 +4 - - -8 +4 - -
Health Drink Plus 2 - +4 - -8 - +4 -
Full Health Drink/
Area Amplify Kit/
Area Shield Kit
3 - - +4 -8 - - +4
Area Purify Kit 4 -2 -2 -2 +4 - - -
Area Heal Kit 5 +4 +4 +4 -10 - - -
Revival Kit/
Area Revival Kit
6 - - - -10 +4 +4 +4
แผ่นดิสก์ All - - - +30 -3 -3 -3
ของแต่งห้อง 1 -10 - - -10 +5 - -
2 - -10 - -10 - +5 -
3 - - -10 -10 - - +5
4 +5 - - -10 -10 - -
5 - +5 - -10 - -10 -
6 - - +5 -10 - - -10


Device


Food Device

Food Device สามารถหาได้จากการขูดตู้AC หรือตู้FUN หรือหาซื้อจากที่ผู้เล่นอื่นนำมาขายใน My Shop ก็ได้เช่นกัน รวมถึงแลกร้าน Photon Drop Shop ได้ด้วย
ชื่อ Food Device rare Melee Range P.Magic Aptitude Melee Def Range Def P.Magic Def
Melee mini 4 +60 - - - - - -
Range mini 4 - +60 - - - - -
P.Magic Mini 4 - - +60 - - - -
Aptitude 4 - - - +60 - - -
Melee 7 +720 - - - - - -
Range 7 - +720 - - - - -
P.Magic 7 - - +720 - - - -
Aptitude 7 - - - +720 - - -
Melee Def 7 - - - - +720 - -
Range Def 7 - - - - - +720 -
P.Magic Def 7 - - - - - - +720

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น