หน้าเว็บ

Mag Device

Mag | รายการ Mag | อาหาร Mag | Mag Device | Photon Blast (PB) และร่างอัลติ | วิธีเลี้ยง Mag

Device เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพบางอย่างให้กับ Mag
Device นั้นจะมีหลายประเภทเช่น ใช้เพิ่มเกจเลเวลของค่าสถานะนั้นๆโดยใช้ Food Device
(รายละเอียด อาหาร Mag) เพิ่ม Trigger Action หรือเปลี่ยน Auto Action, รูปร่างหน้าตา. PBของ Mag
ก็ย่อมทำได้
วิธีให้ Device กับ Mag ทำได้โดยไปที่หน้าต่าง Mag
แล้วเลือก [ใช้ Device]

[Device หาจากไหน]
  • AC Scratch
  • FUN Scratch
  • E-Trial
  • ของขวัญจาก NPC
  • ร้านแลกของ และอื่นๆเช่น My Shop

Food Device

ภาพ ชื่อ มูลค่า หาได้จาก หมายเหตุ
Food Device / Melee  7 - AC Scratch การให้ Food Device ไม่เกี่ยวกับขีดพลังงาน สามารถให้ได้เรื่อยๆตามที่ผู้ใช้ต้องการ
เพิ่มค่า Melee ให้จำนวนหนึ่ง
Food Device / Range 7 เพิ่มค่า Range ให้จำนวนหนึ่ง
Food Device / P.Magic 7 เพิ่มค่า P.Magic ให้จำนวนหนึ่ง
Food Device / Aptitude 7 เพิ่มค่า Aptitude ให้จำนวนหนึ่ง
Food Device / Melee Def. 7 เพิ่มค่า Melee Def. ให้จำนวนหนึ่ง
Food Device / Range Def. 7 เพิ่มค่า Range Def. ให้จำนวนหนึ่ง
Food Device / P.Magic Def. 7 เพิ่มค่า P.Magic Def. ให้จำนวนหนึ่ง
Food Device / Melee Mini 4 - Photon Shop เพิ่มค่า Melee ให้จำนวนเล็กน้อย
Food Device / Range Mini 4 เพิ่มค่า Range ให้จำนวนเล็กน้อย
Food Device / P.Magic Mini 4 เพิ่มค่า P.Magic ให้จำนวนเล็กน้อย
Food Device / Aptitude Mini 4 เพิ่มค่า Aptitude ให้จำนวนเล็กน้อย

Trigger Action Device

ภาพ ชื่อ มูลค่า หาได้จาก หมายเหตุ
Support Device / Restore HP A 4 ไม่มีขาย รางวัล E-Trial
FUN Scratch
ฟื้นฟู HP ของเจ้าของเมื่อเหลือน้อย
มีโอกาสเกิดสูง และฟื้นฟูน้อย
Support Device / Restore HP B 4 Photon Shop ฟื้นฟู HP ของเจ้าของเมื่อเหลือน้อย
มีโอกาสเกิดและฟื้นฟูปานกลาง
Support Device / Restore HP K 4 Photon Shop ฟื้นฟู HP เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ช่วงระยะเวลาและฟื้นฟูปานกลาง
Support Device / Restore PP A 4 รางวัล E-Trial ฟื้นฟู PP เมื่อเปลี่ยน Area
มีโอกาสเกิดสูง และมีผลระยะสั้น
Support Device / Restore PP B 4 Photon Shop ฟื้นฟู PP เมื่อเปลี่ยน Area
มีโอกาสเกิดและมีผลปานกลาง
Support Device / Status Ailment A 4 รางวัล E-Trial
FUN Scratch
รักษาสถานะผิดปกติ มีโอกาสเกิดต่ำ
และ Cooldown ระยะสั้น
Support Device / Status Ailment B 4 Photon Shop รักษาสถานะผิดปกติ มีโอกาสเกิด
และ Cooldown ปานกลาง
Support Device / Boost Ability A 4 รางวัล E-Trial เพิ่มความสามารถเมื่อเปลี่ยน Area
มีโอกาสเกิดต่ำ และ Cooldown เร็ว
Support Device / Boost Ability B 4 Photon Shop เพิ่มความสามารถเมื่อเปลี่ยน Area
มีโอกาสเกิดและ Cooldown ปานกลาง
Support Device /  Boost Ability E 4 Photon Shop เพิ่มความสามารถเมื่อแถบ PB เต็ม
Cooldown ปานกลาง
Support Device /  Boost Ability G 4 FUN Scratch เพิ่มความสามารถระหว่าง E-Trial
มีโอกาสเกิดต่ำ และ Cooldown เร็ว
Support Device /  Boost Ability H 4 รางวัล E-Trial
Photon Shop
เพิ่มความสามารถระหว่าง E-Trial
มีโอกาสเกิดและ Cooldown ปานกลาง
Support Device /  Boost Ability K 4 Photon Shop เพิ่มความสามารถเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ช่วงระยะเวลาปานกลาง
Support Device / Invincibility A 4 รางวัล E-Trial ไม่สามารถถูกทำลายได้ เมื่อแถบ PB เต็ม
ระยะส่งผลสั้น
Support Device / Revive A 4 รางวัล E-Trial ชุบชีวิตทานทันทีเมื่อตาย
มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก
Support Device / HP Recovery 4 รางวัล E-Trial
FUN Scratch
ผลิดไอเทมเช่น Health Drink
หลังจากผ่านระยะเวลาไปช่วงหนึ่ง
Support Device / AoE HP Recovery 4 รางวัล E-Trial ผลิตไอเทมเช่น Area Purify Kit
หลังจากผ่านระยะเวลาไปช่วงหนึ่ง

Auto Action Device

ภาพ ชื่อ มูลค่า หาได้จาก หมายเหตุ
Melee / Attack 4 ไม่มีขาย X-cube Shop  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
Melee / Knockdown 4
Melee / Uppercut 4
Range / Standard Fire Ammo 4 X-cube Shop  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
Range / Standard Ice Ammo 4
Range / Standard Lightning Ammo 4
Range / Standard Wind Ammo 4
Range / Standard Light Ammo 4
Range / Standard Dark Ammo 4
Range / Piercing Fire Ammo 4  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
Range / Piercing Ice Ammo 4
Range / Piercing Lightning Ammo 4
Range / Piercing Wind Ammo 4
Range / Piercing Light Ammo 4
Range / Piercing Dark Ammo 4
Range / Blasting Fire Ammo 4  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
Range / Blasting Ice Ammo 4
Range / Blasting Lightning Ammo 4
Range / Blasting Wind Ammo 4
Range / Blasting Light Ammo 4
Range / Blasting Dark Ammo 4
Photon Magic / Foie 4 X-cube Shop  อุปกรณ์เปลี่ยน Auto Action
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
Photon Magic / Barta 4
Photon Magic / Zonde 4
Photon Magic / Zan 4
Photon Magic / Grants 4
Photon Magic / Megid 4

PB Device

ภาพ ชื่อ มูลค่า หาได้จาก หมายเหตุ
PB Device /Helix - Proi 6 ไม่มีขาย X-cube Shop  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
PB Device /Helix - Imera 6
PB Device /Helix - Nifta 6
PB Device /Ajax - Proi 6  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
PB Device /Ajax - Imera 6
PB Device /Ajax - Nifta 6
PB Device /Cetus - Proi 6  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
PB Device /Cetus - Imera 6
PB Device /Cetus - Nifta 6
PB Device /Julius - Proi 6  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
PB Device /Julius - Imera 6
PB Device /Julius - Nifta 6
PB Device /Ilios - Proi 6  อุปกรณ์เปลี่ยน Photon Blast
 แลกเปลี่ยนไม่ได้
PB Device /Ilios - Imera 6
PB Device /Ilios - Nifta 6

Evolution Deviceอื่นๆ

ภาพ ชื่อ มูลค่า หาได้จาก หมายเหตุ
Mag Support Slot Expansion 7 ไม่มีขาย AC Scratch เพิ่ม Slot สำหรับ Trigger Action
เพิ่มได้สูงสุด 3ช่อง
Mag Color Change Device 7 ไม่มีขาย Recycle Shop ปรับเปลี่ยนสี Mag ให้เป็นตามต้องการ
ไม่สามารถใช้กับ Mag ที่เปลี่ยนสีไม่ได้
Mag Color Sync Device 7 ปรับเปลี่ยนสี Mag ให้เป็นตามสีชุด
ไม่สามารถใช้กับ Mag ที่เปลี่ยนสีไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น