หน้าเว็บ

PB Blast

Mag | รายการ Mag | อาหาร Mag | Mag Device | Photon Blast (PB) และร่างอัลติ | วิธีเลี้ยง Mag


Photon Blast

ชื่อ ภาพ ประเภท หมายเหตุ
Helix Proi
โจมตีใช้ Melee โดยวิ่งชนเป้าหมาย 2ที จะใช้ศัตรูที่อยู่ในระยะเป็นจุดศูนย์กลางในการวิ่งไปและวิ่งกลับ
หาก Chain ด้วยรอบในการวิ่งจะมาขึ้น
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Imera
โจมตีใช้ Melee กระถืบพื้นและชาร์จกระแสไฟฟ้าเป็นวงกว้างรอบตัว การโจมตีนี้สามารถทำให้ศัตรูติด Stun ได้
หาก Chain จะเพิ่มจำนวนฮิตที่ชาร์จ
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Nifta
โจมตีใช้ Melee ขวิดด้วยเขาไปมารวม 6ครั้ง และกระโดดกระถืบพื้น
มีผลทำให้ติด Stun ได้
หาก Chain จะเพิ่มรัศมีการโจมตี
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Ajax Proi
โจมตีใช้ Range ยิงลักษณะเดียวกับ Launcher รวม 6ลูก ยิงนัดละ 2ลูก
หาก Chain จะเพิ่มจำนวนในการยิง
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Imera
โจมตีใช้ Range ยิงลำแสงขึ้นฟ้าและตกลงมา จะทำให้โดนส่วนหัวของเป้าหมายได้ง่าย และไม่ได้เล็งแค่ตัวเป้าหมาย แต่ตามส่วนที่แตกได้ด้วยเช่นกัน
ลำแสงจะตกลงมาในช่วงเวลาต่างกัน
หาก Chain จะเพิ่มจำนวนที่ยิง
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Nifta
โจมตีใช้ Range ยิงกระสุนติดตามใส่เป้าหมาย
หาก Chain จะเพิ่มจำนวนรอบการทำลาย
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Cetus Proi
ไม่มีการโจมตี สามารถได้รับฟื้นฟู PP ได้ในพื้นที่ที่กำหนด
หาก Chain จะทำให้รัศมีของผลกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Imera
โจมตีด้วย P.Magic โดยจะปล่อยลำแสงขนาดใหญ่ออกไปข้างหน้า ใส่เป้าหมาย นับว่าเป็นท่าที่ทรงพลังมาก
หาก Chain จะมีระยะเวลาในการยิงนานขึ้น และกวาดซ้ายขวาตามวงที่ Chain
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Nifta
โจมตีด้วย P.Magic แยกตัวออกเหนือเป้าหมายและปล่อยคลื่นสายฟ้าเป็นวงรอบ สายฟ้ามีผลทำให้ติด Stun ได้
เมื่อ Chain จะระยะเวลาการโจมตีเพิ่มขึ้น
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Julius Proi
โจมตีใช้ Melee วาปแล้วไปขวนเป้าหมายด้วยแขนทั้ง 6 รวม 6ฮิต สามารถทำให้ศัตรูลอยและล้มได้
เมื่อ Chain จะเพิ่มจำนวนรอบการโจมตี
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Imera
โจมตีใช้ Range 1ชุดการโจมตี มี3ครั้ง และจะปรากฏขึ้น 3ครั้งอย่างรวดเร็ว
และไม่ได้เล็งแค่ตัวเป้าหมาย แต่ตามส่วนที่แตกได้ด้วยเช่นกัน
หาก Chain จะเพิ่มรอบการโจมตี
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Nifta
โจมตีด้วย P.Magic ดูดเป้าหมายที่อยู่โดยรอบมารวมกัน และสร้างความเสียหายสามารถทำให้ศัตรูติด Stun ได้ และมีผลกว้างกว่าที่ตาเห็น
เมื่อ Chain รัศมีการโจมตีและระยะเวลาที่เกิดผล
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Ilios Proi
โจมตีใช้ Melee เข้าไปฟันเป้าหมายเมื่อเราทำการโจมตีเป้าหมายนั้น จำนวนครั้งที่ฟันจะขึ้นกับจำนวนครั้งที่เราโจมตีศัตรู 1ครั้ง ฟัน1ที, 2ครั้ง ฟัน2ที, 3ครั้งฟัน 3ที หาก Chain จะเพิ่มระยะเวลาที่มีผล
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Imera
โจมตีใช้ Range ฟันศัตรูด้วยคลื่นดาบเมื่อเราทำการโจมตีเป้าหมายนั้น โจมตี 1ครั้งปล่อยคลื่นดาบ 1ที ปล่อยมากสุด 2ที
หาก Chain จะเพิ่มระยะเวลาที่มีผล
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop
Nifta
โจมตีด้วย P.Magic ชาร์จแล้วโจมตีศัตรูด้วยธาตุแสงรวม 3ครั้งเมื่อโจมตีเป้าหมายนั้น
หาก Chain จะเพิ่มระยะเวลาที่มีผล
หาเปลี่ยนได้จาก X-cube Shop

ร่างอัลติ

ชื่อ ชื่อ
Helix Ajax
รูปแบบม้า Unicorn รูปแบบแมงกะพรุน
ชื่อ ชื่อ
Cetus Julius
รูปแบบปลา Shirauo รูปแบบนางพญา 6แขน
ชื่อ
Ilios
รูปแบบนักรบ

อันนี้เป็นลิ้งค์ PB ให้แบบต่าง แต่เนื่องจากเป็นชื่อญี่ปุ่นอาจจะดูยากผมจะเขียนที่แปลเอาไว้ให้ละกันครับ
https://www.youtube.com/watch?v=Us2SbdUpCrs Helix Ajax Cetus และ Julius
ヘリクス Helix
アイアス Ajax
ケートス Cetus
ユリウス Julius
イリオス Ilios
プロイ Proi
イメラ Imera
二フタ Nifta

คุณสมบัติเรียกใช้งาน

  • PB สามารถเซ็ทเอาไว้ในช่อง Sub Palette เพื่อกดเรียกใช้ได้
  • เกจของ PB สามารถเก็บได้จากการสะสมความเสียหายที่ทำได้หรือความเสียหายที่ได้รับ
  • ความแรงของ PB จะขึ้นกับค่า Status ของผู้เล่นที่รวม Mag ตัวนั้นด้วย
  • ความแรงที่ปรากฏนั้นจะขึ้นกับค่า Status ซึ่งรวมถึงอาวุธที่ใส่ด้วย หากมีการเปลี่ยนอาวุธกลางคั่น PB จะโจมตีโดยใช้ค่า Status หลังเปลี่ยนอาวุธแล้วในขณะนั้นทันที
  • ในกรณีที่เป็น PB ที่ต้องโจมตีตามเรา อาจจำเป็นต้องทำการล็อคเป้าเพื่อการโจมตีที่แม่นยำขึ้น
  • เมื่อทำการกดปุ่มเรียก PB ค้างไว้จะปรากฏวงแหวนรอบตัว ในช่วงนี้จะทำให้ตัวละครมีสถานะเป็นอมตะอยู่ได้ถึง 10วินาที เมื่อหมดเวลาอมตะจะถูกตัดออกแล้ววงแหวนจะหายแล้ว PB จะเริ่มทันที
  • สามารถทำ PB Chain ได้โดยการต่อวงแหวนที่เรียก PB กับผู้เล่นคนอื่นๆ

PB Chain

เมื่อทำการกดปุ่มเรียก PB ค้างไว้จะปรากฏวงแหวนขึ้นมารอบตัว หากผู้เล่นคนอื่นทำการเรียก PB โดยที่วงแหวนคาบเกี่ยวกันจะเกิด PB Chain ขึ้นมา ระยะเวลาในการสร้าง Chain อยู่ได้10วินาที
และเมื่อครบ PB ทั้งหมดที่ Chain จะปรากฏพร้อมกัน และส่งผลไปตามลักษณะของ PB นั้นๆ
เรียกวง PB→→→→→→→→→→→→ช่วง PB Chain→→→→→→→→→PB ปรากฏ 
คนที่เริ่มกด PB คนแรกจะถือว่าเป็นวงหลัก หากมีคนมากด Chain ต่อหลังจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกดค้างก็ได้ เพราะการปล่อย PB จะขึ้นกับคนที่กดวงหลักเสมอ
คนสร้างวงแรกจะกดค้างได้แค่ 10วินาที และจะไม่เกินกว่านั้นหากมีคนมา Chain ต่อ
ในขณะที่เบิร์สต้องดูเวลาของ ฺBurst กับการกด Chain ด้วยว่าเหมาะสมหรือเปล่า
ในขณะที่ทำ Chain ระหว่าง Burst จะทำให้การฆ่าศัตรูหยุดลงซึ่งอาจจะไปลดโอกาสเกิด Burst ต่อได้
เมื่อครบเวลาผล PB จะปรากฏขึ้นทันที ซึ่งเพียงแค่ 2-3 วง Chain ก็เห็นผลมากพอสมควร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น