หน้าเว็บ

Mag

Mag | รายการ Mag | อาหาร Mag | Mag Device | Photon Blast (PB) และร่างอัลติ | วิธีเลี้ยง Mag


ภาพรวม

Mag หรือ มัค ถือเป็นระบบ Support ผู้เล่นตัวหนึ่งของเกม เปรียบเสมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงประจำตัว
เลเวล Mag ที่อัพในแต่ละส่วนจะมีผลเพิ่ม Status ตัวละครของผู้เล่นนั้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเราต่อสู้ และมี Action พิเศษที่ค่อยช่วยเหลือผู้เล่นต่างๆ และสามารถเรียกร่างอัลติ(PB) ออกมาช่วยเราต่อสู้ได้ด้วย
Mag นั้นสามารถเลี้ยงได้หลากหลายวิธีตามสไตล์ของผู้เล่นนั้นๆ และสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตา หรือแต่งสีได้ตามความต้องการ

ผู้เล่นจะได้ Mag ตัวแรกจากการทำ CO ของ Cofy [Mag License Test]
เมื่อทำผ่านแล้วจะได้ Mag มาเป็นของรางวัล และจะมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
ถ้าอยากได้ Mag เพิ่มจะต้องใช้ [Mag Ticket]  ซึ่งจะเพิ่ม Mag มาให้เราอีก 1ตัว
1ตัวละครจะมี Mag จำนวนสูงสุดได้ถึง 20ตัว

Mag จะแยกสำหรับตัวละครเพียงตัวเดียวเท่านั้น ไม่แชร์ร่วมกันในไอดีผู้เล่น

รายละเอียด

ภาพ PB ส่วนประกอบ
มีตอน
Lv 30
Lv Lv รวมคิดจาก Status Lv ทั้งหมดที่มี และอยู่ได้จนถึง Lv 30
พลังงาน 0%~100% เมื่อเป็น 0% Auto กับ Trigger Action บางอย่างจะไม่ทำงาน
และเมื่อมีการให้อาหาร ขีดจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 33%
Status
Lv
Melee เมื่ออย่างใดอย่างนึงถูกอัพ 1Lv
Lv รวมของ Mag จะ +1
รวมถึงสถานะตัวละครที่ใส่ Mag นั้นอยู่ด้วย
ซึ่งมีผลทำให้ใส่อาวุธหรือ Armor Unit บางชิ้นได้
Range
P.Magic
Aptitude
Melee Def.
Range Def.
P.Magic Def.
Auto
Action
จะได้ตั้งแต่ร่าง2ขึ้นไป และแต่ละร่างจะมีไม่เหมือนกัน
สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง
Trigger
Action
1 ฟื้นฟู HP เป็นค่าเริ่มต้น
2 ช่องเปล่าที่ให้เป็นค่าเริ่มต้น
3
4 ช่องเปล่าเพิ่มตอน Lv30
5 ช่องเปล่าเพิ่มตอน Lv100
6 ใช้ Device [Mag Support Slot Expansion]
7
8
 • การอัพ Lv Mag
  หลอด Status Lv ของ Mag จะเพิ่มขึ้นจากการเอาไอเทมให้ Mag กิน
  และเมื่อหลอดใดๆนั้นเต็ม 1หลอด Status Lv ของหลอดที่เต็มนั้นจะเพิ่มขึ้น 1 รวมถึงเลเวลของตัว Mag ด้วย
  Status Mag ที่อัพนั้นจะมีผลเพิ่ม Status ให้กับตัวละครผู้เล่นที่สวมใส่ Mag ตัวนั้นอยู่เช่น
  (Melee ที่ Mag เป็น Lv1 เมื่อสวมใส่ Mag ตัวนั้น Status ตัวละครนั้นจะมี Melee +1เพิ่มขึ้นมา)
  อีกทั้งยังมีผลทำให้ใส่อาวุธหรือเกราะ ที่ต้องการค่าสวมใส่มากๆได้เร็วขึ้น
  และสิ่งทีควรระวังคือ Lv นั้นเมื่ออัพแล้ว ลดไม่ได้ พลาดแล้วพลาดเลย
  !!เลเวล Mag จะลดได้เมื่อ!!
  มีการใช้ไอเทมที่ชื่อ [Mag Lv Down Device] จะทำให้เลือกลด Status Lv ของ Mag นั้นลงได้ 1 Lv ต่อ 1ชึ้น ซึ่งของไทยยังไม่เข้า
  หาก Mag มีเลเวลไม่ถึง 101ขึ้นไปจะไม่สามารถใช้ได้ และต้องใช้ X-cube 50ก้อนในการแลก
 • วิวัฒนาการ
  Mag จะเปลี่ยนร่าง 2ครั้ง คือร่างที่2 เมื่อ Lv30 และร่างที่3 เมื่อ Lv100 และร่างที่3 จะอ้างอิงจากร่างที่2 ที่เป็นอยู่ในตอนนั้น
  Mag แต่ละวิวัฒนาการจะมี Auto/Trigger Action, PB แตกต่างกันไป
  ในระหว่างที่อยู่ในขั้น 2 นั้น Mag สามารถสลับร่างระหว่างร่างขั้น 2ด้วยกันได้ ในทุกๆ Lvรวมที่หารด้วย 5ลงตัว แต่เมื่อถึงร่าง 3แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนร่างอีกแล้ว แต่จะสามารถเปลี่ยนได้จาก Device แทนตัวอย่าง สมมุติ Mag มี Status Lv เป็น Range 19 Aptitude 20 โดยมี Lvรวมทั้งหมด 39
  และ Mag อยู่ในร่างของ Fornax (Mag สาย Range)
  หากให้อาหาร Mag และ Status Lv เพิ่มเป็น 40 จะแยกออกเป็น 2 กรณีคือ
  Range +1 เป็น Range 20 → Mag เป็น Fornax เหมือนเดิม
  หรือ Aptitude +1 เป็น Apitude 21 → Mag จะเปลี่ยนร่างเป็น Antria (Mag สาย Aptitude)
 • Trigger Action
  Trigger Action ที่ติดมากับ Mag เริ่มต้นคือ [Support / Restore HP A]
  เมื่ออยู่ในร่าง2 หรือร่าง 3 จะ Trigger Action ประจำร่างนั้นๆมา เพิ่มอีกช่องหนึ่ง
  ซึ่ง Trigger Action บางอย่างที่ได้จากร่างวิวัฒนาการจะไม่สามารถหาได้ทั่วไป และไม่มีเพิ่มให้อีก
  จึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการเปลี่ยน Trigger Action บางอย่าง
  Trigger Action สามารถเพิ่มได้ผ่าน Device ที่หาได้ในเกม โดยจะเพิ่มลงในช่องที่ไม่มี Trigger Action ก่อน
  เมื่อเต็มจะมีให้ผู้เล่นเลือกว่าจะให้เขียนทับ Trigger Action ตัวใดแทน
  อีกทั้งยังสามารถขยายช่องใส่ Trigger Action ได้โดยใช้ [Mag Support Slot Expansion] ซึ่งขยายได้สูงสุดถึง 3ช่อง
 • Auto Action และ PB
  จะมีตั้งแต่ Mag ร่าง 2ขึ้นไป โดย Auto Action จะเป็นท่าการโจมตีของ Mag
  ซึ่งมีทั้งแบบเข้าไปโจมตีมอนระยะใกล้ หรือยิงกระสุน หรือเวท จากระยะไกล
  PB เช่นกันจะมีตั้งแต่ Mag ร่าง 2ขึ้นไป โดยร่าง 2นั้นจะมีตระกูลที่เป็น [Ploi] เท่านั้น
  แต่หากเป็นร่าง 3 จะเปลี่ยนไปตามร่าง Mag นั้นว่าจะเป็น [Ploi], [Imera], [Nifta]
  ทั้ง Auto Action และ PB สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เราต้องการ โดยใช้ Mag Device นั้นๆ
 • พลังงาน
  พลังงานเสมือนค่าความอิ่มของ Mag ซึ่งพลังงานจะลดลงเมื่อ Mag มีการใช้ Trigger Action และ Auto Action
  และเมื่อพลังงานเป็น 0 Action บางตัวก็อาจจะไม่ทำงานได้
  อาหาร(ไอเทม)ที่ให้ Mag กินนั้นจะเพิ่มพลังงานครั้งละ 33% (1/3 ของค่าความอิ่ม)  หากพลังงานมากกว่า 66% ขึ้นไปจะไม่สามารถให้อาหาร Mag เพิ่มได้อีก จะต้องรอให้พลังงานลดลงก่อน
  พลังงาน 100% จะอยู่ได้ 40นาที
  กล่าวคือ อาหารที่ให้ 1ชิ้น จะอยู่ได้ประมาณ 13นาที 20วินาที

รีเซ็ทมัค

[Mag Reset Device] หาซื้อได้จาก AC Shop ราคา 10,000 AC = 100บาท
เมื่อใช้แล้ว Mag จะกลับไปยังสถานะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ Trigger/ Auto Action, PB. ร่างมัคที่เคยเซ็ทเอาไว้จะหายไปทั้งหมด

วิวัฒนาการ

เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของ Mag ในวิวัฒนาการต่างดูได้จาก รายการ Mag
เกี่ยวกับพลังงานและการให้อาหารดูได้จาก อาหาร Mag
ร่างแรก Lv1~Lv29 ประเภท ร่างสอง Lv30~Lv99 เงื่อนไข ร่างสาม Lv100~ เงื่อนไข
Mag Melee Lyra (Melee) > ทั้งหมด Dephinus Melee > (Range + Aptitude)
และ Melee > (P.Magic + Aptitude)
Cygnus (Range + Aptitude) > Melee
และ Range > P.Magic
Libra (P.Magic + Aptitude) > Melee
และ P.Magic > Range
Range Fornax (Range) > ทั้งหมด Cepheus Range > (Melee + Aptitude)
และ Range > (P.Magic + Aptitude)
Tucana (Melee + Aptitude) > Range
และ Melee > P.Magic
Caelum (P.Magic + Aptitude) > Range
และ P.Magic > Melee
P.Magic Lepus (P.Magic) > ทั้งหมด Monoceros P.Magic > (Melee + Aptitude)
และ P.Magic > (Range + Aptitude)
Carina (Melee + Aptitude) > P.Magic
และ Melee > Range
Orion (Range + Aptitude) > P.Magic
และ Range > Melee
Aptitude Antria (Aptitude) > ทั้งหมด Crux Aptitude > ท้้งหมด
Leo Melee > Aptitude
Corvus Range > Aptitude
Apus P.Magic > Aptitude


 • เมื่อ Mag มี Lv30 ขึ้นไป Mag จะเริ่มทำการแบ่งสายออกเป็น Melee, Range P.Magic และ Aptitude ตามค่า Status Lv ใดๆที่มากที่สุดในขณะนั้น
 • ร่างที่ 2ของ Mag จะเปลี่ยนครบทุกๆ Lv ที่หารด้วย 5ลงตัว จะมีการเช็คเงื่อนไขอีกครั้ง และเปลี่ยนร่างไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้
 • หากมีการอัพ Status Lv มากกว่า 2อย่างขึ้นไป ในคาบเกี่ยวระหว่าง Lv ที่หาร 5ลงตัวพร้อมกันการตรวจสอบเงื่อนไขจะถูกข้ามไปทันที
 • Lv 95 จะเป็นการเปลี่ยนร่าง 2ขั้นสุดท้าย และร่างที่3 จะอ้างอิงจากร่างที่ 2 ที่อยู่ในเลเวล 95ทันที
  เช่นหาก Mag Lv95 เป็นสายประชิด ก็แน่นอนแล้วว่าร่างที่ 3 จะต้องเป็น 1ใน 3ตัว ของ Mag สายประชิดร่างที่3
 • เกียวกับเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่าง 2
  A (Melee + Melee Def.), B (Range + Range Def.), C (P.Magic + P.Magic Def), D (Aptitude)
  สาย Melee (A) > (B และ C และ D) Lyra
  สาย Range (B)
  > (A และ C และ D) → Fornax
  สาย P.Magic (C)
  > (A และ B และ D)Lepus
  สาย Aptitude (D)
  > (A และ B และ C) → Antria 
* A, B, C นับรวมทั้ง Status โจมตี และป้องกัน ฉะนั้นควรจะเลือกอัพอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงเป็นการดีกว่า
หากไม่ต้อง Aptitude แล้วควรคงระดับเอาไว้ที่ [0] เช่นเดิม


 • เมื่อ Mag มี Lv100 ขึ้นไป จะเอาร่างที่ 2 ที่ปรากฏตอน Lv95 มาตรวจสอบเงื่อนไขและแบ่งออกเป็นสายย่อยลงไปอีกเป็นร่างที่ 3
 • ร่างที่ 3ของ Mag จะเปลี่ยนครบทุกๆ Lv ที่หารด้วย 5ลงตัว จะมีการเช็คเงื่อนไขอีกครั้ง และเปลี่ยนร่างไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้
 • หากมีการอัพ Status Lv มากกว่า 2อย่างขึ้นไป ในคาบเกี่ยวระหว่าง Lv ที่หาร 5ลงตัวพร้อมกันการตรวจสอบเงื่อนไขจะถูกข้ามไปทันที
 • เกียวกับเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่าง 3
  A (Melee + Melee Def.), B (Range + Range Def.), C (P.Magic + P.Magic Def), D (Aptitude)
  สาย Melee
  (A) > (B+D) และ (C+D) → Dephinus
  (B+D) > (A) และ (B) > (C) → Cygnus
  (C+D) > (A) และ (C) > (B) → Libra
  สาย Range
  (B> (A+D) และ (C+D) → Cepheus
  (A+D) > (B) และ (A) > (C) → Tucana
  (C+D) > (B) และ (C) > (A) → Caelum
  สาย P.Magic
  (C> (A+D) และ (B+D) → Monoceros
  (A+D) > (C)
   และ (A) > (B Carina
  (B+D) > (C) และ (B) > (A) → Orion
  สาย Aptitude
  (D) > (A และ B และ C) Crux
  (A) > (D) → Leo
  (B) > (D) → Corvus
  (C) > (D) → Apus
* A, B, C นับรวมทั้ง Status โจมตี และป้องกัน ฉะนั้นควรจะเลือกอัพอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงเป็นการดีกว่า
หากไม่ต้อง Aptitude แล้วควรคงระดับเอาไว้ที่ [0] เช่นเดิม


 • Mag อาจไม่เปลี่ยนร่างหากมีเงื่อนไขคลุมเคลือเช่น มี Status Lv เท่ากัน 2อันพอดีในตอนเลเวลที่ทำการตรวจสอบเงื่อนไข
  ตัวอย่าง Mag Lv30 มี Melee Lv และ Range Lv อย่างละ 15 จะไม่มีการเปลี่ยนเป็นร่าง 2 เพราะเงื่อนไขคลุมเคลือ และจะเปลี่ยนร่างได้ก็ต่อเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขครั้งต่อไปที่เลเวลที่หารด้วย 5ลงตัวเท่านั้น
 • ในกรณีที่อยู่ก่อน Lv ที่จะตรวจสอบเงื่อนไขแล้วมีการ อัพ Status Lv ทั้ง 2อย่างพร้อมกัน Lv จะถูกข้ามไปทำให้เงื่อนไขไม่ถูกตรวจสอบได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น